สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อุดรพิทยานุกูล
0
2 สตรีราชินูทิศ
0
3 ประจักษ์ศิลปาคาร
0
4 นิคมสงเคราะห์วิทยา
0
5 อุดรธรรมานุสรณ์
0
6 โนนสูงพิทยาคาร
0
7 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
0
8 อุดรธานีพิทยาคม
0
9 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
0
10 สามพร้าววิทยา
0
11 ธาตุโพนทองวิทยาคม
0
12 อุดรพัฒนาการ
0
13 อุดรพิทยานุกูล 2
0
14 อุดรพัฒนศึกษา
0
15 เชียงพังพัฒนวิช
0
16 ราชินูทิศ 2
0
17 หนองวัวซอพิทยาคม
0
18 หนองยางชุมพิทยาคม
0
19 แสงอร่ามพิทยาคม
0
20 เพ็ญพิทยาคม
0
21 สุมเส้าพิทยาคาร
0
22 จอมศรีพิทยาคาร
0
23 เชียงหวางพิทยาคาร
0
24 สร้างคอมวิทยา
0
25 ยิ่งยวดพิทยานุกูล
0
26 กุมภวาปี
1
27 โนนสะอาดพิทยาสรรค์
0
28 ศรีธาตุพิทยาคม
0
29 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
0
30 ทมนางามวิทยาคม
0
31 ตาดทองพิทยาคม
0
32 สีออศิลปศาสตร์
0
33 หนองแดงวิทโยดม
8
34 เสอเพลอพิทยาคม
0
35 กุมภวาปีพิทยาสรรค์
0
36 วังสามหมอวิทยาคาร
0
37 นานกชุมวิทยาคม
5
38 คำยางพิทยา
0
39 หนองแสงวิทยศึกษา
0
40 ประจักษ์ศิลปาคม
0
41 สามพาดพิทยาคาร
0
42 หนองหานวิทยา
0
43 ทุ่งฝนวิทยาคาร
0
44 ไชยวานวิทยา
0
45 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
0
46 โพนสูงพัฒนศึกษา
0
47 บ้านเชียงวิทยา
0
48 บ้านดุงวิทยา
0
49 ดงเย็นพิทยาคาร
0
50 นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 63 แห่ง
 
1 2 Next