สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ปิยะมหาราชาลัย
0
2 คำเตยอุปถัมภ์
0
3 นครพนมวิทยาคม
0
4 ศรีโคตรบูรณ์
0
5 บ้านผึ้งวิทยาคม
0
6 ศรีบัวบานวิทยาคม
11
7 วังกระแสวิทยาคม
0
8 ปลาปากวิทยา
0
9 กุตาไก้วิทยาคม
0
10 มัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม
0
11 ธรรมโฆษิตวิทยา
0
12 โคกสว่างประชาสรรค์
0
13 มหาชัยวิทยาคม
0
14 ธาตุพนม
0
15 อุ่มเหม้าประชาสรรค์
0
16 โพนแพงพิทยาคม
0
17 กุดฉิมวิทยาคม
0
18 วัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์
0
19 นาถ่อนพัฒนา
0
20 เรณูนครวิทยานุกูล
0
21 ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
0
22 นาแกพิทยาคม
0
23 พระซองสามัคคีวิทยา
0
24 หนองบ่อวิทยานุกูล
8
25 ธรรมากรวิทยานุกูล
0
26 นาแกสามัคคีวิทยา
0
27 วังยางวิทยาคม
0
28 หนองโพธิ์พิทยาคม
0
29 อุเทนพัฒนา
0
30 ไชยบุรีวิทยาคม
0
31 พะทายพิทยาคม
0
32 รามราชพิทยาคม
8
33 ท่าจำปาวิทยา
0
34 เชียงยืนวิทยา
0
35 บ้านแพงพิทยาคม
0
36 ภูลังกาพิทยาคม
0
37 สหราษฎร์รังสฤษดิ์
0
38 สามผงวิทยาคม
0
39 สนธิราษฎร์วิทยา
0
40 นาคำราษฎร์รังสรรค์
0
41 นาเดื่อพิทยาคม
0
42 บ้านข่าพิทยาคม
0
43 นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์)
0
44 นางัวราษฎร์รังสรรค์
0
45 ดอนเสียวแดงพิทยาคม
7
46 อุดมพัฒนศึกษา
0
47 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา
0
48 ค้อวิทยาคม
8
49 นาทมวิทยา
0
50 หนองซนพิทยาคม
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 81 แห่ง
 
1 2 Next