สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ศรีสะเกษวิทยาลัย
9
2 สตรีสิริเกศ
7
3 คูซอดประชาสรรค์
1
4 ไกรภักดีวิทยาคม
8
5 สิริเกศน้อมเกล้า
6
6 น้ำคำวิทยา
0
7 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1
8 มัธยมโพนค้อ
0
9 ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า(พรหมดิเรกอนุสรณ์)
0
10 ยางชุมน้อยพิทยาคม
0
11 ลิ้นฟ้าพิทยาคม
0
12 กันทรารมณ์
0
13 ละทายวิทยา
6
14 บัวน้อยวิทยา
0
15 ประสานมิตรวิทยา
0
16 โนนค้อวิทยาคม
0
17 เขื่อนช้างวิทยาคาร
0
18 น้ำเกลี้ยงวิทยา
1
19 บัวเจริญวิทยา
0
20 นครศรีลำดวนวิทยา
0
21 โนนเพ็กวิทยาคม
0
22 พยุห์วิทยา
0
23 ส้มป่อยพิทยาคม
0
24 ไผ่งามพิทยาคม
0
25 กำแพง
0
26 ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
27 ทุ่งสิมวิทยาคม
2
28 จตุรภูมิพิทยาคาร
0
29 โคกหล่ามวิทยา
0
30 เบญจประชาสรรค์
0
31 บึงบูรพ์
0
32 ห้วยทับทันวิทยาคม
0
33 ผักไหมวิทยานุกูล
0
34 วรคุณอุปถัมภ์
0
35 คลีกลิ้งพัฒนาทร
0
36 ปรางค์กู่
0
37 ขุขันธ์
0
38 ลมศักดิ์วิทยาคม
0
39 โนนกระสังวิทยาคม
0
40 ศรีตระกูลวิทยา
0
41 ตูมพิทยานุสรณ์
0
42 สวงษ์วิทยาคม
0
43 หนองคูวิทยา
0
44 สะเดาใหญ่ประชาสรรค์
0
45 สวายพิทยาคม
0
46 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
47 ละลมวิทยา
0
48 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
0
49 กันทรลักษณ์วิทยาคม
0
50 กันทรลักษ์วิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 83 แห่ง
 
1 2 Next