สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สุรวิทยาคาร
0
2 สิรินธร
0
3 สวายวิทยาคาร
0
4 นาดีวิทยา
0
5 ศรีไผทสมันต์
0
6 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
7 สุรินทร์ภักดี
0
8 พญารามวิทยา
0
9 สุรินทร์ราชมงคล
0
10 โชคเพชรพิทยา
0
11 สุรินทร์พิทยาคม
0
12 วีรวัฒน์โยธิน
0
13 มหิธรวิทยา
3
14 นาบัววิทยา
0
15 ศรีรามประชาสรรค์
7
16 ตั้งใจวิทยาคม
0
17 ท่าสว่างวิทยา
1
18 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
0
19 เทนมีย์มิตรประชา
0
20 จอมพระประชาสรรค์
0
21 เมืองลีงวิทยา
0
22 บุแกรงวิทยาคม
1
23 หนองสนิทวิทยา
0
24 ศีขรภูมิพิสัย
0
25 แตลศิริวิทยา
0
26 ห้วยจริงวิทยา
0
27 กุดไผทประชาสรรค์
0
28 จารย์วิทยาคาร
0
29 มัธยมจารพัตวิทยา
0
30 หนองแวงวิทยาคม
0
31 ขวาวใหญ่วิทยา
0
32 วังข่าพัฒนา
0
33 ยางวิทยาคาร
0
34 สุรพินท์พิทยา
8
35 พนาสนวิทยา
0
36 ศรีสุขวิทยา
0
37 สำโรงทาบวิทยาคม
0
38 สินรินทร์วิทยา
0
39 แร่วิทยา
0
40 บึงนครประชาสรรค์
0
41 ชุมพลวิทยาสรรค์
0
42 เมืองบัววิทยา
8
43 ลำพลับพลาวิทยาคาร
0
44 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
0
45 ลานทรายพิทยาคม
0
46 เมืองแกพิทยาสรรค์
0
47 พรมเทพพิทยาคม
0
48 ช้างบุญวิทยา
8
49 ทุ่งกุลาพิทยาคม
0
50 โนนแท่นพิทยาคม
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 85 แห่ง
 
1 2 Next