สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 พะเยาพิทยาคม
0
2 ฟากกว๊านวิทยาคม
0
3 พะเยาประสาธน์วิทย์
0
4 ดอกคำใต้วิทยาคม
0
5 ถ้ำปินวิทยาคม
0
6 งำเมืองวิทยาคม
0
7 แม่ใจวิทยาคม
0
8 ดงเจนวิทยาคม
0
9 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0
10 จุนวิทยาคม
0
11 พญาลอวิทยาคม
0
12 เชียงคำวิทยาคม
0
13 ฝายกวางวิทยาคม
0
14 เชียงม่วนวิทยาคม
0
15 ปงรัชดาภิเษก
0
16 ปงพัฒนาวิทยาคม
1
17 ขุนควรวิทยาคม
0
18 ภูซางวิทยาคม
0
19 สามัคคีวิทยาคม
0
20 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
0
21 เม็งรายมหาราชวิทยาคม
0
22 ห้วยสักวิทยาคม
0
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย
0
24 ดอนชัยวิทยาคม
0
25 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
0
26 สามัคคีวิทยาคม 2
0
27 ดอนศิลาผางามวิทยาคม
0
28 เวียงชัยวิทยาคม
0
29 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
0
30 พานพิทยาคม
0
31 พานพิเศษพิทยา
0
32 นครวิทยาคม
0
33 แม่อ้อวิทยาคม
0
34 ดอยงามวิทยาคม
0
35 ป่าแดดวิทยาคม
0
36 แม่สรวยวิทยาคม
0
37 วาวีวิทยาคม
0
38 เวียงป่าเป้าวิทยาคม
0
39 แม่เจดีย์วิทยาคม
0
40 แม่ลาววิทยาคม
0
41 จันจว้าวิทยาคม
0
42 แม่จันวิทยาคม
0
43 เชียงแสนวิทยาคม
0
44 บ้านแซววิทยาคม
0
45 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
0
46 วัดถ้ำปลาวิทยาคม
0
47 สันติคีรีวิทยาคม
0
48 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
0
49 เชียงของวิทยาคม
0
50 บุญเรืองวิทยาคม
1

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 59 แห่ง
 
1 2 Next