สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 กำแพงเพชรพิทยาคม
6
2 วชิรปราการวิทยาคม
0
3 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา
0
4 วัชรวิทยา
0
5 คณฑีพิทยาคม
0
6 นาบ่อคำวิทยาคม
0
7 นครไตรตรึงษ์
0
8 วังตะเคียนประชานุสรณ์
0
9 หนองกองพิทยาคม
0
10 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร
1
11 ไทรงามพิทยาคม
0
12 บ่อแก้ววิทยา
0
13 พรานกระต่ายพิทยาคม
0
14 พิไกรวิทยา
0
15 เรืองวิทย์พิทยาคม
8
16 ลานกระบือวิทยา
0
17 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร
0
18 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
0
19 โกสัมพีวิทยา
32
20 คลองลานวิทยา
0
21 สักงามวิทยา
8
22 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
0
23 ขาณุวิทยา
0
24 โค้งไผ่วิทยา
0
25 ปางมะค่าวิทยาคม
0
26 สลกบาตรวิทยา
0
27 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
0
28 วังแขมวิทยาคม
0
29 วังไทรวิทยาคม
0
30 ทุ่งทรายวิทยา
0
31 ปางศิลาทองศึกษา
0
32 ระหานวิทยา
0
33 พิจิตรพิทยาคม
0
34 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์
0
35 วังกรดพิทยา
0
36 เมธีพิทยา
7
37 สระหลวงพิทยาคม
0
38 วังทรายพูนวิทยา
0
39 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม
0
40 ดงเสือเหลืองพิทยาคม
0
41 สามง่ามชนูปถัมภ์
0
42 กำแพงดินพิทยาคม
0
43 เนินปอรังนกชนูทิศ
0
44 หนองโสนพิทยาคม
0
45 สากเหล็กวิทยา
0
46 วชิรบารมีพิทยาคม
0
47 วังโมกข์พิทยาคม
0
48 ตะพานหิน
0
49 วังสำโรงวังหว้า
0
50 ทุ่งโพธิ์พิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 62 แห่ง
 
1 2 Next