สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ประชาสามัคคี
0
2 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
0
3 วัดกลางคลองสระบัว
0
4 วัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก)
0
5 ประตูชัย
0
6 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
0
7 วัดไผ่
0
8 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
1
9 วัดกษัตราธิราช
0
10 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
0
11 ปฐมวิทยาคาร
0
12 วัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง)
0
13 วัดทำใหม่
0
14 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
0
15 วัดช้าง
0
16 วัดปากกราน
0
17 วัดพระญาติการาม
0
18 วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
0
19 วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
1
20 สุดินสหราษฎร์
0
21 ลุมพลีชนูปถัมภ์
10
22 วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
0
23 วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
0
24 วัดสว่างอารมณ์
0
25 พรพินิตพิทยาคาร
0
26 วัดพุทไธศวรรย์
2
27 วัดหันตรา
0
28 วัดบัวงาม
0
29 วัดจําปา
0
30 วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
0
31 วัดสฎางค์
0
32 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
0
33 วัดหัวหิน
0
34 วัดสะตือ
0
35 ชุมชนวัดบ้านร่อม
0
36 วัดดอนประดู่
0
37 วัดแค
0
38 วัดเทพคันธาราม
0
39 วัดสามเรือน
0
40 วัดโพธิ์เอน
0
41 วัดบึง
0
42 วัดวังแดงเหนือ
0
43 วัดศาลาลอย
0
44 วัดนางคุ่ม
0
45 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
0
46 บ่อแร่
0
47 วัดทุ่งมน
0
48 วัดบ้านแถว
0
49 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)
0
50 วัดมเหยงค์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 177 แห่ง
 
1 2 3 4 Next