สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโพธิวงษ์
0
2 วัดโคศุภราช
0
3 วัดจำปาหล่อ
0
4 วัดโพทูล
0
5 วัดตาลเจ็ดช่อ (หมอมี - เพิ่ม เกษมสุวรรณ)
0
6 อนุบาลวัดอ่างทอง
0
7 กระทุ่มราย
0
8 วัดรุ้ง(วิบูลย์วิทยาคาร)
0
9 วัดปลดสัตว์ ( เรือไทยสงเคราะห์ 2 )
0
10 บ้านน้ำผึ้ง
0
11 วัดบ้านอิฐ
0
12 วัดอรัญญิกาวาส
0
13 วัดไทรย์(เกษมจริยคุณ)
0
14 วัดราชปักษี
8
15 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3)
8
16 วัดลิ้นทอง(จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง)
0
17 วัดมหาดไทย (ผลประมุขวิทยา) (กลุ่มโรงเรียนเมืองสัมพันธ์)
0
18 วัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร)
0
19 วัดจันทร์นิรมิตร
0
20 วัดไผ่ล้อม
0
21 วัดเซิงหวาย
8
22 วัดมะขาม(วิบูลย์อุปถัมภ์)
0
23 บ้านชะไว(ชวลิตวิทยาคาร)
0
24 วัดชัยสิทธาราม
0
25 วัดนางเล่ว
0
26 วัดมหานาม
0
27 วัดโบสถ์
0
28 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์)
0
29 วัดไชโย (เพิ่ม เกษมสุวรรณ 4)
0
30 วัดละมุด
0
31 วัดบ้านป่า
0
32 วัดไทรย์นิโครธาราม(วินิตประชาสรรค์)
0
33 วัดเจ้าบุญเกิด
0
34 วัดเยื้องคงคาราม
0
35 วัดวงษ์ภาศน์
0
36 วัดกำแพง
0
37 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์)
0
38 วัดลาดเค้า(ประชารัฐวิทยา)
0
39 ไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)
0
40 วัดท่า
0
41 วัดถนน
1
42 วัดพิจารณ์โสภณ
0
43 วัดศรีมหาโพธิ์
0
44 ชุมชนวัดพายทอง
0
45 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง)
0
46 วัดเอกราช
0
47 วัดคำหยาด
0
48 วัดโพธิ์ทอง(วิศิษฐ์ประชานุเคราะห์)
0
49 วัดโคกพุทรา
0
50 วัดจันทราราม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 144 แห่ง
 
1 2 3 Next