สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดดงน้อย
8
2 วัดบ้านดาบ
25
3 วัดโบสถ์
0
4 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)
0
5 วัดทุ่งสิงห์โต
8
6 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
0
7 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ รอ.อุปถัมภ์)
8
8 วัดสระมะเกลือ
0
9 วัดดงสวอง
8
10 วัดหนองบัวขาว
8
11 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง)
8
12 วัดคอกกระบือ
8
13 วัดหนองปลิง
8
14 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย
8
15 บ้านห้วยส้ม
8
16 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย
8
17 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย
1
18 บ้านโคกตูม
8
19 โคกลำพานวิทยา
8
20 วัดธรรมเจดีย์
8
21 วัดชีแวะ
8
22 วัดดอนโพธิ์
0
23 วัดใดใหญ่
8
24 วัดใดยาว
0
25 วัดโคกโพธิกุญชร
1
26 วัดยาง ณ รังสี
0
27 วัดตะลุง
1
28 วัดถนนแค
1
29 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี
0
30 อนุบาลลพบุรี
0
31 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
2
32 วัดตองปุ
0
33 บ้านหนองแขม
8
34 วัดท่าแค
8
35 วัดป่ากล้วย
0
36 วัดหลวงท้ายตลาด
0
37 วัดตะเคียน
8
38 วัดท่าข้าม
8
39 วัดเขาหนีบ
8
40 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง)
8
41 บ้านหนองถ้ำ
8
42 วัดซับเสือแมบ
9
43 พิบูลสงเคราะห์๑
8
44 วัดนิคมสามัคคีชัย
0
45 วัดใหม่จำปาทอง
8
46 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย
1
47 วัดหนองแก้ว
8
48 วัดโพธิ์ระหัต
0
49 วัดสิงห์ทอง
0
50 วัดอัมพวัน
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 149 แห่ง
 
1 2 3 Next