สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดจักรสีห์
8
2 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133
8
3 วัดศรีสาคร
8
4 วัดประโชติการาม
8
5 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง
0
6 อนุบาลสิงห์บุรี
0
7 วัดพรหมสาคร
0
8 วัดโคกพระ
0
9 วัดราษฎร์ประสิทธิ์
0
10 วัดสังฆราชาวาส
0
11 วัดตึกราชา
0
12 วัดพระปรางค์มุนี
0
13 วัดศรัทธาภิรม
0
14 วัดข่อย
8
15 วัดโพธิ์ชัย
0
16 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี
8
17 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
0
18 วัดโพธิ์หอม
8
19 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)
0
20 วัดกลางชูศรีเจริญสุข
0
21 วัดชะอมสามัคคีธรรม
0
22 บ้านทุ่งกลับ
0
23 วัดห้วยเจริญสุข
0
24 วัดน้ำผึ้ง
8
25 วัดวังขรณ์
0
26 วัดชันสูตร
0
27 วัดแหลมคาง
9
28 เรืองเดชประชานุเคราะห์
0
29 วัดตลาดโพธิ์
0
30 อนุบาลบางระจัน
8
31 วัดคีม
0
32 วัดดอนเจดีย์
0
33 บ้านทุ่งว้า
0
34 วัดสามัคคีธรรม
0
35 วัดประสิทธิ์คุณากร
0
36 ชุมชนบ้านไม้ดัด
0
37 วัดตะโกรวม
0
38 วัดวังกะจับ
0
39 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม
8
40 วัดโพธิ์ศรี
8
41 วัดสาธุการาม
8
42 ค่ายบางระจัน
0
43 วัดประดับ
8
44 อนุบาลค่ายบางระจัน
0
45 บ้านหนองลีวิทยาคม
0
46 วัดบ้านกลับ
0
47 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
0
48 วัดโพธิ์สังฆาราม
0
49 ชุมชนวัดม่วง
0
50 วัดสิงห์
8

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 99 แห่ง
 
1 2 Next