สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
8
2 วัดฝาง
1
3 วัดไผ่โพธิ์ทอง
1
4 วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
0
5 บ้านท่าไม้
0
6 วัดธรรมามูล
0
7 ชุมชนวัดดักคะนน
8
8 วัดสระเนินพระราม
0
9 บ้านหนองแค
0
10 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
6
11 ชุมชนวัดวังเคียน
0
12 วัดนางลือ
0
13 วัดศรีวิชัย
6
14 พระยาตาก
8
15 อนุบาลชัยนาท
0
16 ลัดดาประชาสรรค์
8
17 อนุบาลเมืองชัยนาท
0
18 วัดโรงวัว
8
19 วัดหนองเต่าดำ
1
20 วัดแหลมหว้า
0
21 วัดดอนรังนก
1
22 วัดหนองพังนาค
0
23 วัดเนินถ่าน
8
24 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
1
25 วัดพิกุลงาม
0
26 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
0
27 อนุบาลมโนรมย์
1
28 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
1
29 ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
1
30 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
1
31 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
0
32 บ้านเขาแหลม
0
33 บ้านหัวถนน
2
34 วัดหัวหว้า
1
35 วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
1
36 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
0
37 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
0
38 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
8
39 บ้านดอนแตง
1
40 คงรักษ์ประชานุเคราะห์
8
41 วัดหนองตาตน
2
42 วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
1
43 วัดหนองจิก
1
44 วัดคลองบุญ
1
45 วัดหนองน้อย
0
46 อนุบาลวัดสิงห์
5
47 สำราญราษฎร์บำรุง
1
48 วัดวังหมัน
0
49 บ้านท่าข้ามวังน้ำ
2
50 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
1

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 170 แห่ง
 
1 2 3 4 Next