สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนวัดบำรุงธรรม
0
2 วัดกะเหรี่ยงคอม้า
0
3 วัดบึงไม้
0
4 วัดสุนทริกาวาส
0
5 วัดโคกกรุง
0
6 วัดชำผักแพว
0
7 วัดบ้านดง
0
8 บ้านโคกสะอาด
0
9 วัดนาบุญ
0
10 วัดตาลเดี่ยว
0
11 วัดขอนหอม
0
12 วัดเตาปูน
0
13 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2
0
14 บ้านซับบอน
0
15 บ้านหนองผักบุ้ง
0
16 วัดป่าไผ่
0
17 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
0
18 อนุบาลทับกวาง
0
19 วัดท่าคล้อ
0
20 วัดถ้ำเต่า
0
21 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)
0
22 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ
0
23 วัดโป่งมงคล
4
24 วัดโป่งก้อนเส้า
0
25 วัดท่ามะปราง
0
26 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)
0
27 บ้านป่าวังกวาง
0
28 บ้านช่อง
0
29 วัดบ่อโศรก
0
30 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69
0
31 วัดสองคอนกลาง
0
32 บ้านหนองสองห้อง
0
33 วัดเขาลาดวนาราม
0
34 วัดบุรีการาม
0
35 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)
0
36 วัดห้วยคงคาวราวาส
0
37 วัดศรัทธาเรืองศรี
0
38 บ้านผังสามัคคี
0
39 บ้านหินซ้อน
0
40 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)
0
41 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
0
42 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)
0
43 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
0
44 ชุมชนวัดไทยงาม
0
45 วัดหนองจอกใหญ่
0
46 วัดหนองผักชี
0
47 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)
7
48 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
0
49 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี
0
50 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 136 แห่ง
 
1 2 3 Next