สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดบุญญราศรี
13
2 วัดดอนดำรงธรรม
0
3 วัดท้องคุ้ง
8
4 วัดนาเขื่อน
0
5 นาป่ามโนรถ
0
6 วัดราษฏร์สโมสร
0
7 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)
1
8 อนุบาลวัดช่องลม
0
9 อนุบาลชลบุรี
0
10 อนุบาลวัดอุทยานนที
8
11 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)
8
12 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส
1
13 บ้านสวนอุดมวิทยา
0
14 วัดธรรมนิมิตต์
0
15 วัดสำนักบก
0
16 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)
0
17 วัดเตาปูน
16
18 วอนนภาศัพท์
0
19 วัดบางเป้ง
8
20 บ้านแหลมแท่น
0
21 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี
0
22 บ้านหนองตะโก
8
23 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)
0
24 บ้านวังตะโก
1
25 บ้านห้วยสาลิกา
0
26 อนุบาลวัดอู่ตะเภา
0
27 วัดศรีพโลทัย
1
28 ชุมชนวัดหนองรี
11
29 บ้านช่องมะเฟือง
0
30 บ้านหัวโกรก
0
31 บ้านชากพุดซา
0
32 บ้านห้วยกะปิ
8
33 บ้านไร่ใหหลำ
0
34 วัดราษฏร์ศรัทธา
0
35 วัดตาลล้อม
1
36 พระตำหนักมหาราช
0
37 บ้านปากคลองโรงนาค
9
38 บ้านมาบลำบิด
0
39 บ้านโสม
0
40 บ้านมาบคล้า
0
41 วัดหนองน้ำเขียว
2
42 บ้านหมื่นจิต
0
43 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ
0
44 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคุณูปถัมภ์)
0
45 บ้านหนองปลาไหล(ปรีชาราษฎร์รังสรรค์)
10
46 บ้านมาบกรูด
0
47 บ้านห้วยมะไฟ
0
48 บ้านเขาแรต
0
49 บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
0
50 บ้านห้วยยาง
1

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 82 แห่ง
 
1 2 Next