สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์)
0
2 วัดเกาะตะเคียน(วาสน์วิทยานุกูล)
0
3 วัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์)
0
4 วัดเขาน้อย
0
5 วัดคมบาง(เพิ่มพิทยากร)
0
6 วัดเนินยาง
0
7 วัดทองทั่ว (เอครพานิช)
0
8 วัดเนินสูง(วิชัยนารายณ์ราษฎร์บำรุง)
0
9 วัดจันทนาราม (ศรีรองเมืองอุทิศ)
0
10 วัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย)
0
11 บ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล)
0
12 บ้านแก้ว
0
13 วัดสิงห์
0
14 วัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ)
0
15 บ้านท่าแฉลบ
0
16 วัดดอนตาล
0
17 วัดพลับพลา
0
18 วัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร)
0
19 อนุบาลจันทบุรี
0
20 สฤษดิเดช
0
21 บ้านชำโสม
0
22 วัดแสลง
0
23 วัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์)
0
24 วัดเสม็ดงาม
0
25 วัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
0
26 บ้านศรัทธาตะพง
0
27 บ้านตาเลียว
0
28 บ้านวังปลา
0
29 บ้านแก่งน้อย
0
30 บ้านเขาแก้ววิทยา
0
31 บ้านคลองกะพง
0
32 บ้านเนินดินแดง
0
33 บ้านมาบโอน
0
34 วัดบูรพาพิทยาราม
0
35 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี(อุชุกวิทยาคาร)
0
36 วัดโขมง(แจงพิทยาคาร)
0
37 วัดคลองขุด
0
38 วัดหมูดุด
0
39 บ้านเจ้าหลาว
0
40 บ้านเตาหม้อ
0
41 บ้านสังข์ทอง
0
42 วัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร)
0
43 วัดแขมหนู
0
44 วัดตะกาดเง้า(ยงค์ราษฏร์นุเคราะห์)
0
45 อนุบาลบ้านหนองคล้า
0
46 วัดทุ่งเบญจา
0
47 บ้านสะพานเลือก
0
48 วัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์)
0
49 วัดท่าศาลา
0
50 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว)
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 82 แห่ง
 
1 2 Next