สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดเกวียนหัก
0
2 วัดซึ้งบน
0
3 วัดอิมั้ง
0
4 บ้านช้างข้าม
0
5 วัดตกพรม
0
6 วัดสะตอน้อย
0
7 บ้านตรอกนอง
0
8 วัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร)
0
9 วัดตะปอนน้อย
0
10 บ้านหนองเสม็ด
0
11 บ้านบ่อ
0
12 มิตรภาพ ๒๐
0
13 วัดวังสรรพรส
1
14 บ้านหนองระหาน
0
15 บ้านทรัพย์สินพูน (สุวรรณวานิชไชยราษฎร์บำรุง)
0
16 บ้านบ่อเวฬุ
0
17 บ้านเขาทอง
0
18 บ้านโชคดี
0
19 วัดเกาะจิก
0
20 บ้านท่าขาหย่าง
0
21 วัดบางชัน
0
22 วัดมาบไผ่
0
23 วัดเวฬุวัน
0
24 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร)
0
25 วัดวันยาวล่าง
0
26 บ้านหนองบอน
0
27 วัดผักกาด
0
28 บ้านคลองใหญ่
0
29 บ้านป่าวิไล
0
30 บ้านดงจิก
0
31 บ้านทุ่งกร่าง
0
32 บ้านเนินดินแดง
0
33 บ้านแหลม
0
34 บ้านปั้นหม้อ
0
35 บ้านโป่งน้ำร้อน
0
36 บ้านใหม่
0
37 บ้านเขาหอม
0
38 บ้านทรัพย์ประเมิน
0
39 บ้านสามสิบพัฒนา
0
40 บ้านคลองตาคง
0
41 วัดพังงอน
0
42 วัดทับไทร
0
43 บ้านทุ่งม่วง
0
44 บ้านคลองคต
0
45 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี
0
46 บ้านคลองบอน
0
47 บ้านโพธิ์
0
48 บ้านแปลง
0
49 บ้านจางวาง
0
50 บ้านนาสนาดก์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 106 แห่ง
 
1 2 3 Next