สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์
0
2 วัดบางกระเจ็ด
0
3 วัดสามแยก
0
4 วัดบางกระดาน
0
5 วัดใหม่บางคล้า
8
6 วัดกกสับ
0
7 วัดปากน้ำโจ้โล้
8
8 วัดสาวชะโงก
0
9 วัดเสม็ดใต้
0
10 วัดสนามช้าง
0
11 วัดหัวสวน
0
12 บ้านปลายคลอง
0
13 วัดศรีสุตาราม
0
14 วัดเสม็ดเหนือ
0
15 วัดลาดบัวขาว
0
16 วัดหัวไทร
0
17 วัดทางข้ามน้อย
0
18 วัดคูมอญ
0
19 วัดพงษาราม
0
20 บ้านแหลมตะคร้อ
0
21 วัดหนองเสือ
0
22 วัดชายเคืองวนาราม
0
23 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์)
0
24 วัดนาน้อย
0
25 บ้านไร่ดอน
0
26 วัดดอนขี้เหล็ก
0
27 บ้านชำขวาง
0
28 บ้านปรือวาย
0
29 บ้านม่วงโพรง
0
30 วัดแหลมเขาจันทร์
0
31 บ้านห้วยหิน
0
32 บ้านหนองกลางดง
8
33 บ้านหนองเหียง
8
34 สว่างศรัทธาธรรมสถาน
0
35 วัดลำมหาชัย
0
36 วัดหนองปรือ
1
37 บ้านหนองแสง
0
38 วัดโคกหัวข้าว
0
39 วัดดอนทอง
0
40 วัดท่าลาดเหนือ
0
41 วัดหนองเค็ด
8
42 วัดธารพูด
0
43 วัดหัวกระสังข์
0
44 บ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง)
0
45 บ้านหนองสองห้อง
0
46 บ้านเขาหินซ้อน
3
47 ไพบูลย์ประชานุกูล
0
48 วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)
0
49 วัดนาเหล่าบก
0
50 วัดแหลมไผ่ศรี
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 149 แห่ง
 
1 2 3 Next