สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดท้าวอู่ทอง
0
2 บ้านหนองชะอม
0
3 บ้านแหลมหิน
0
4 ชุมชนบ้านขอนขว้าง
0
5 บ้านดงบัง
0
6 ชุมชนวัดหนองจวง
0
7 วัดลำดวน
0
8 วัดหาดสะแก
0
9 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล)
0
10 บ้านห้วยเกษียร
0
11 วัดเนินไม้หอม
0
12 บ่อแร่-ธารเลา
0
13 บ้านเนินหอม
0
14 วัดเนินสูง
0
15 วัดประสาธน์รังสรรค์
9
16 วัดทุ่งตะลุมพุก
0
17 วัดประชาวาส
0
18 วัดหัวกรด
0
19 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา)
0
20 วัดบ้านพระ
0
21 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
0
22 บ้านแหลมไผ่
0
23 บ้านหนองเต่า
0
24 วัดบางคาง
0
25 วัดโบสถ์วิทยา
0
26 เมืองปราจีนบุรี
0
27 อนุบาลปราจีนบุรี
0
28 วัดกระทุ่มแพ้ว
0
29 วัดบางกระเบา(สิทธิสารานุกูล)
0
30 ไผ่แถวอนุสรณ์
0
31 บ้านบางขาม
0
32 วัดบางเตย
0
33 ชุมชนวัดบางแตน
0
34 บ้านปากคลองบางกระดาน
0
35 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล)
0
36 นิคมพัฒนา
0
37 อนุบาลวัดบ้านสร้าง
0
38 วัดหัวไผ่
0
39 วัดพิกุลวนาราม
0
40 บ้านหนองงูเหลือม
0
41 วัดอินทาราม
0
42 บ้านบางรุ่งโรจน์
8
43 วัดใหม่โพธิ์เย็น
0
44 วัดคลองเฆ่
0
45 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
0
46 ประชุมเขตศึกษา
0
47 วัดมูลเหล็ก
0
48 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง)
0
49 วัดไชยมงคล
0
50 บ้านด่าน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 119 แห่ง
 
1 2 3 Next