สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ไทรทอง
0
2 บ้านดงพลอง
1
3 บ้านทรัพย์เจริญ
0
4 บ้านพระนารายณ์
0
5 บ้านหนองขามน้อย
0
6 วัดหนองบัวยอดแก้ว
0
7 จักราชราษฎร์สามัคคี
0
8 บ้านตะกุดเครือปลอก
0
9 บ้านโนนพฤกษ์
0
10 บ้านหนองบัวกลาง
0
11 บ้านหนองนกกวัก
0
12 หนองพลวงพิทยา
0
13 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ
0
14 บ้านทองหลาง
0
15 รัฐการุณวิทยา
0
16 วัดเหมสูง
0
17 บ้านโนนตาพรม
0
18 บ้านช่องโค
0
19 บ้านละกอ
0
20 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ
0
21 อรพิมพ์วิทยา
0
22 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว)
0
23 บ้านโกรกไม้แดง
0
24 บ้านโคกสำโรง
0
25 วัดหินมงคล
0
26 บ้านบุวังหว้า
0
27 บ้านหนองไผ่
0
28 ขามสงเคราะห์
0
29 ชุมชนสว่างวิทยา
0
30 ชาติวิทยา
0
31 บ้านโนนทะยุง
0
32 บ้านโนนพะไล
0
33 บ้านหนองขาม
0
34 ราษฎร์บำรุง
0
35 สามัคคีวิทยา
0
36 บ้านหนองแมว
0
37 วัดหนองนกคุ่ม
0
38 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา
0
39 บ้านโคกพระ
0
40 วัดหนองจอก
0
41 วัดหนองพลวง
0
42 บ้านสวนปอ
0
43 บ้านหินโคน
8
44 เสมาอุปถัมภ์
0
45 บ้านหนองจระเข้หิน
0
46 บ้านดอน
0
47 วัดพะโค
0
48 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร
0
49 บ้านบิง
0
50 บ้านบึงทับปรางค์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 175 แห่ง
 
1 2 3 4 Next