สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ)
0
2 บ้านมะค่า
0
3 บ้านตะหนอด
0
4 ปริยัติไพศาล
0
5 บ้านโคกเสี่ยว
8
6 บ้านน้อยหนองหนาด
9
7 บ้านปอบิด
0
8 บ้านเมืองคง
9
9 บ้านหนองหว้า
9
10 วัดกู่สามัคคี
0
11 บ้านไทรโยง
0
12 บ้านสี่เหลี่ยม
0
13 บ้านดอนใหญ่
0
14 บ้านศรีนิมิต
0
15 บ้านหนองแขม
0
16 บ้านโคกตะพาบ
0
17 บ้านตะโกโคก
0
18 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0
19 บ้านตาจั่น
0
20 บ้านหนองบัวทุ่ง
0
21 ชุมชนบ้านวัด
0
22 บ้านกระถิน
0
23 บ้านคอนเมือง
0
24 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4)
0
25 บ้านหนองบัวสามัคคี
0
26 บ้านหนองพรานปาน
0
27 บ้านทองหลาง
0
28 บ้านหนองบัวกระจาย
0
29 บ้านตลุกสาหร่าย
0
30 บ้านโนนเต็ง
0
31 วัดบ้านหนองกก
0
32 บ้านประคำ
0
33 บ้านปรางค์
0
34 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา
1
35 บ้านดอนทะแยง
0
36 บ้านตะโก
0
37 บ้านทัพมะขาม
0
38 ชุมชนคงวิทยา
0
39 บ้านโคกเพ็ด
0
40 บ้านตลุกหินปูน
0
41 วันครู 2502
0
42 บ้านหนองบง
0
43 บ้านตากิ่ม
0
44 บ้านหนองสะแก
0
45 บ้านหนองหญ้าขาว
0
46 วนาประชารัฐบำรุง
0
47 ห้วยไหวัฒนา
1
48 บ้านหนองบัว
0
49 บ้านห้วยทราย
0
50 บ้านเก่าค้อ
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 แห่ง
 
1 2 3 4 Next