สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดก้านเหลือง
0
2 บ้านโคกยางหนองถนน
0
3 บ้านหนองหญ้าวัว
0
4 บ้านหนองปรือ
0
5 บ้านเสลา
0
6 บ้านทุ่งโพธิ์
0
7 บ้านโคกมะค่า
0
8 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา)
0
9 บ้านสวายสอ
0
10 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โศภนประชานุกูล)
0
11 บ้านหนองม่วง
0
12 บ้านตลาดแย้
0
13 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา
0
14 บ้านเสลาโสรง
0
15 บ้านโคกยางหนองตาสี
0
16 บ้านแท่นบัลลังก์
0
17 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง)
0
18 บ้านทุ่งใหญ่
0
19 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล)
0
20 บ้านหนองเสม็ด
0
21 บ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225
0
22 บ้านหนองงิ้ว หนองไทร
0
23 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
0
24 บ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร)
0
25 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง)
0
26 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา)
0
27 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์)
2
28 บ้านหนองกง
0
29 บ้านหนองยาง
9
30 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์)
0
31 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก
0
32 วัดน้ำไหล
0
33 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา)
0
34 บ้านหนองแช่ไม้
0
35 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร)
0
36 บ้านสองพี่น้อง
0
37 บ้านหนองพลวง
0
38 บ้านบุตาเวสน์
0
39 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา)
1
40 บ้านหนองบัว
0
41 บ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์)
9
42 บ้านนิคมเขต
9
43 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล)
0
44 บ้านหนองกราด
0
45 บ้านสระประดู่หนองมะค่า
0
46 บ้านหนองโบสถ์
0
47 บ้านหนองทองลิ่ม
0
48 บ้านก้านเหลือง
9
49 บ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์)
0
50 บ้านบุตาสุ่มหนองโจด
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 215 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next