สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกฤษณา
0
2 สวัสดีวิทยา
0
3 บ้านป่าใต้
0
4 บ้านกันทรารมย์
0
5 บ้านโคกสูง
0
6 บ้านระกา
0
7 บ้านโคกเพชร
0
8 บ้านเปี่ยมตะลวก
0
9 บ้านภูมิศาลา
0
10 บ้านเสลาสุขเกษม
0
11 บ้านปะอุง
0
12 บ้านเค็ง
0
13 บ้านตาสุด
0
14 จะกงวิทยา
0
15 บ้านใจดี
0
16 บ้านทะลอก
0
17 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)
0
18 บ้านอังกุล
0
19 บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ
0
20 บ้านตรางสวาย
0
21 บ้านดองกำเม็ด
0
22 บ้านกันจาน
0
23 บ้านตะเคียนช่างเหล็ก
0
24 บ้านกะกำ
0
25 บ้านบัวบก
0
26 บ้านตาอุด
0
27 บ้านปราสาทกวางขาว
0
28 นิคม ๑
0
29 นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)
0
30 บ้านปราสาท
0
31 บ้านหนองสะแกสน
0
32 บ้านบ่อทอง
0
33 บ้านสกุล
0
34 บ้านคลองเพชรสวาย
0
35 บ้านกันโทรกประชาสรรค์
19
36 บ้านปรือคัน
0
37 บ้านปรือใหญ่
0
38 บ้านมะขาม
0
39 บ้านหลัก
0
40 บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)
0
41 ทับทิมสยาม ๐๖
0
42 บ้านทุ่งศักดิ์
0
43 บ้านหนองกาด
0
44 บ้านจันลม
0
45 บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)
0
46 บ้านเคาะสนวนสามัคคี
0
47 บ้านละเบิกตาฮีง
0
48 บ้านคล้อโคกกว้าง
0
49 ศรีสะอาดวิทยาคม
0
50 บ้านตะเคียนบังอีง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 198 แห่ง
 
1 2 3 4 Next