สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเมืองหมี
8
2 บ้านพร้าวเหนือ
8
3 ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
8
4 นาฮีนุเคราะห์
8
5 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา
8
6 บ้านโคกสำราญ
8
7 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา
8
8 บ้านหนองหมื่น
8
9 ชุมชนบ้านพวก
0
10 บ้านเดื่อใต้
8
11 บ้านโคกป่าฝาง
8
12 บ้านหนองบ่อ
8
13 ชุมชนบ้านปะโค
8
14 วัดพระธาตุบังพวน
0
15 ราษฎร์นุเคราะห์
0
16 ไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา)
0
17 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา
0
18 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา
0
19 หนองผือวิทยาคม
0
20 บ้านโคกก่อง
0
21 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา
1
22 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ
8
23 อนุบาลอรุณรังษี
9
24 เนินพระเนาว์วิทยา
9
25 จันทราราม
8
26 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา
8
27 บ้านโคกแมงเงา
0
28 จอมมณี
0
29 บ้านหนองแจ้ง
0
30 บ้านเมืองบาง
0
31 บ้านนาคลอง
0
32 บ้านวังยาง
0
33 หาดคำบอนวัฒนา
0
34 บ้านเบิดวิทยา
0
35 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์
0
36 บ้านเวียงคุก
8
37 ครุราษฎร์รังสรรค์
8
38 โพนสว่างป่าตองวิทยา
8
39 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง
8
40 ดงเว้นดงเจริญวิทยา
8
41 ดาวเรืองสมสะอาด
8
42 บ้านสร้างพอก
8
43 บ้านสวยหลง
8
44 บ้านบงวิทยา
8
45 บ้านจอมแจ้ง
8
46 หัวหาดวิทยา
0
47 บ้านหมากก่องฝายแตก
8
48 สีกายวิทยาคม
8
49 อนุบาลหนองคาย
0
50 บ้านคุยนางขาว
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 159 แห่ง
 
1 2 3 4 Next