สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นากุงวิทยาเสริม
0
2 บ้านหนองแสง
0
3 หนองกุงราษฎร์วิทยา
0
4 หนองบัวหน่วยอำนวยวิทย์
0
5 บ้านดงอัคคะประชาสามัคคี
0
6 บ้านขามวิทยาคม
0
7 บ้านหนองแวงฮี
8
8 บ้านหนองบัว
0
9 บ้านโคกศรี
0
10 บ้านสาวิทยาสรรพ์
0
11 ชุมชนบ้านป่าแดง
0
12 บ้านหนองขาม
0
13 ดอนยานางศึกษา
0
14 นาเชือกวิทยาสรรพ์
0
15 นาแกราษฎร์อำนวย
0
16 หนองกาวคุรุราษฎร์บำรุง
0
17 ปอแดงวิทยา
0
18 นาดีหลุมข้าววิทยา
1
19 ขมิ้นพัฒนวิทย์
0
20 นางามแก่นลำดวนวิทยา
0
21 หนองไผ่รัฐบำรุง
0
22 สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล
0
23 โนนสูงวิทยา
0
24 บ้านคำแมดพิทยาสรรพ์
0
25 เชียงสาศิลปสถาน
0
26 ชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร
0
27 เชียงงามวิทยาคาร
0
28 โพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม
0
29 โคกก่องราษฎร์นุกูล
0
30 บ้านเว่อวิทยานุกูล
0
31 โคกคำวิทยา
0
32 ฮ่องฮีวิทยา
0
33 พินิจราษฎร์บำรุง
0
34 ผดุงราษฎร์วิทยา
0
35 ชุมชนดอนยูงวิทยายน
8
36 หัวงัววิทยาคาร
8
37 บ้านหนองเสือ
0
38 ห้วยเตยวิทยา
0
39 บ้านหนองตอกแป้นวิทยา
0
40 คำไฮวิทยา
0
41 หนองอิเฒ่าวิทยา
0
42 หลักด่านวิทยา
0
43 ดงน้อยโนนสวรรค์
0
44 ดอนกลอยโนนชาด(พิลาศอุปถัมภ์)
0
45 วัดบ้านกุดสังข์
0
46 บ้านเสียววิทยาสรรพ์
8
47 หนองไม้พลวงวิทยาคม
0
48 ลาดสระบัวหนองลุมพุกวิทยา
0
49 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี
8
50 หัวนาคำจรูญศิลป์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 168 แห่ง
 
1 2 3 4 Next