สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดป่ายาง
9
2 วัดสันต้นธง
8
3 วัดพันตาเกิน
8
4 บ้านศรีย้อย
8
5 บ้านสันมะนะ
8
6 อนุบาลลำพูน
0
7 วัดขี้เหล็ก
8
8 ตำบลบ้านแป้น
10
9 บ้านป่าซางน้อย
12
10 วัดสันมะกรูด
12
11 วัดล่ามช้าง
1
12 วัดประตูป่า
3
13 บ้านศรีสุพรรณ
1
14 วัดสันป่าสัก
8
15 วัดห้วยม้าโก้ง
8
16 วัดน้ำพุ
8
17 วัดหนองซิว
8
18 วัดศรีดอนตัน
8
19 บ้านสันป่าเหียง
8
20 วัดสันคะยอม
8
21 วัดสะแล่ง
8
22 บ้านมะเขือแจ้
8
23 วัดเหมืองกวัก
8
24 บ้านฮ่องกอม่วง
8
25 วัดบ้านแจ่ม
8
26 วัดศรีบังวัน
9
27 ตำบลริมปิง
9
28 บ้านเวียงยอง
11
29 วัดป่าแดด
8
30 วัดหนองหล่ม
8
31 วัดทุ่งยาว
8
32 บ้านจำบอน
8
33 วัดบ้านม้า
1
34 บ้านหนองช้างคืน
9
35 วัดบ่อโจง
8
36 บ้านหนองหนาม
8
37 บ้านต้นผึ้ง
8
38 วัดเหมืองง่า
8
39 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง
8
40 วัดกู่เส้า
8
41 ชุมชนบ้านเหมืองจี้
8
42 บ้านห้วยส้ม
8
43 วัดป่าตึงเชตวัน
8
44 วัดต้นโชค
8
45 อนุบาลเมืองลำพูน
0
46 บ้านป่าเส้า
8
47 เชตวันหนองหมู
8
48 วัดฮ่องกอก
0
49 วัดชัยสถาน
8
50 บ้านหมื่นข้าว
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 112 แห่ง
 
1 2 3 Next