สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านท่าผา
8
2 บ้านศาลาสามัคคี
0
3 บ้านจอมปิง
0
4 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์)
8
5 บ้านนาแก้วประชารัฐ
8
6 บ้านสองแควใต้
8
7 วัดหาดปู่ด้าย
8
8 วัดนาแก้ว
8
9 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง
7
10 บ้านแม่หลง-สบจาง
8
11 วังพร้าววิทยา
0
12 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ
0
13 ศาลาวิทยา
8
14 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์)
0
15 บ้านดอนธรรม
0
16 บ้านทุ่งขาม
0
17 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง
0
18 วัดมะกอก-นาบัว
0
19 ไหล่หินราษฎร์บำรุง
0
20 บ้านแม่ฮวก
0
21 วัดสาแล
0
22 ชุมชนบ้านมั่ว
0
23 บ้านแม่กึ๊ด
0
24 อนุบาลเสริมงาม
2
25 บ้านกิ่วห้วยเบิก
0
26 บ้านโป่งน้ำร้อน
0
27 บ้านทุ่งต๋ำ
0
28 วัดนาเอี้ยง
0
29 ศรีลังกาวิทยา
0
30 บ้านเหล่ายาว
0
31 สันโป่งวิทยา
0
32 บ้านปงหลวง
0
33 บ้านปงแพ่ง
0
34 เสริมขวาวิทยา
0
35 บ้านแม่ผึ้ง
0
36 บ้านแม่เลียง
0
37 บ้านแม่เลียงพัฒนา
0
38 บ้านแม่ต๋ำ
0
39 เสริมซ้ายวิทยา
0
40 วัดสบแม่ทำ
0
41 ไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา)
0
42 บ้านท่าโป่ง
0
43 บ้านนาจะลา
0
44 บ้านท่า
0
45 วังหินวิทยา
0
46 บ้านป่าตาล
0
47 บ้านสองแคว
0
48 ห้วยแก้ววิทยา
0
49 บ้านสันหลวง
0
50 บ้านนาโป่ง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 แห่ง
 
1 2 3 Next