สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเหล่าป่าสา
0
2 บ้านขุนฝาง
0
3 บ้านบ่อพระ
0
4 บ้านหาดเสือเต้น
0
5 บ้านคุ้งตะเภา
0
6 ป่าขนุนเจริญวิทยา
0
7 ป่ากล้วยเสริมวิทยา
1
8 บ้านหัวหาด
0
9 ชุมชนเมืองปากฝาง
0
10 บ้านงิ้วงาม
0
11 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์)
0
12 บ้านวังถ้ำ
0
13 บ้านห้วยฉลอง
0
14 วัดอรัญญิการาม
0
15 วัดดอย
0
16 ม่อนดินแดงวิทยาคม
0
17 พิชัยดาบหัก 1
0
18 อนุบาลอุตรดิตถ์
0
19 น้ำริดราษฎร์บำรุง
0
20 ชายเขาวิทยา
0
21 วัดคุ้งวารี
0
22 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์)
0
23 บ้านเด่นด่าน
0
24 สามัคยาราม
0
25 วัดคุ้งยาง
0
26 ปางต้นผึ้ง
0
27 ราษฎร์อุปถัมภ์
0
28 บ้านน้ำไคร้
0
29 ชุมชนด่านวิทยา
0
30 วัดแม่เฉย
0
31 ราษฎร์อํานวย
0
32 ประชาชนอุทิศ
0
33 ราษฎร์ดําริ
0
34 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา)
8
35 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์
1
36 วัดทุ่งเศรษฐี
8
37 วัดวังยาง
0
38 วัดผาจักร
0
39 วัดคลองนาพง
0
40 วัดพระฝาง
0
41 บ้านวังโป่ง
8
42 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล)
8
43 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา)
0
44 บ้านวังดิน
0
45 สามัคคีวิทยา
0
46 วัดสิงห์ศรีสว่าง
0
47 วัดดอยแก้ว
0
48 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง)
8
49 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท)
0
50 บ้านซ่านสามัคคี
8

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 155 แห่ง
 
1 2 3 4 Next