สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านจำป่าหวาย
8
2 บ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17)
8
3 บ้านดอกบัว (บุญมานุเคราะห์)
0
4 บ้านศาลา
10
5 บ้านต๋อม
0
6 ตำบลสันป่าม่วง
0
7 บ้านร่องห้า
0
8 บ้านต๊ำพระแล
0
9 ชุมชนบ้านตุ้มท่า
0
10 บ้านต๊ำเหล่า
0
11 บ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง)
0
12 บ้านสันเวียงใหม่
0
13 บ้านสาง
0
14 บ้านโป่ง
0
15 บ้านใหม่
0
16 บ้านแม่กา
8
17 บ้านห้วยเคียน
8
18 บ้านแม่ต๋ำบุญโยง
0
19 อนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
0
20 บ้านร่องคำ
0
21 บ้านไร่
0
22 บ้านแม่นาเรือใต้
0
23 บ้านภูเงิน
0
24 บ้านห้วยบง
0
25 บ้านป่าคา
0
26 บ้านต๊ำม่อน
0
27 ชุมชนบ้านแม่ใส
8
28 อนุบาลพะเยา
8
29 บ้านหนองหล่ม
0
30 บ้านแม่พริก
0
31 บ้านใหม่
0
32 บ้านดง
0
33 บ้านจำไก่
0
34 บ้านดอกคำใต้
0
35 ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)
0
36 บ้านถ้ำประชาบำรุง
0
37 บ้านถ้ำประชานุเคราะห์
0
38 บ้านปางงุ้น
0
39 บ้านทุ่งหลวง
0
40 บ้านสันจกปก
0
41 บ้านค่า
0
42 บ้านค่าบน
0
43 บ้านร่องจว้า
0
44 อนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)
0
45 บ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)
0
46 บ้านปาง
0
47 บ้านโพธิ์ทอง
0
48 บ้านปิน
0
49 บ้านวังขอนแดง
0
50 ชุมชนบ้านห้วยลาน
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 83 แห่ง
 
1 2 Next