สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดงิ้วงาม
0
2 วัดจอมทอง
0
3 วัดท่าตะเคียน
0
4 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
0
5 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
0
6 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
0
7 บ้านร้องยุ้งข้าว
0
8 บ้านน้ำดำ
0
9 บ้านหินลาด
0
10 วัดบ้านไร่
0
11 วัดจุฬามณี
0
12 วัดสว่างอารมณ์
0
13 บ้านหนองหัวยาง
0
14 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
0
15 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
0
16 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
0
17 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
0
18 จ่าการบุญ
0
19 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
0
20 วัดอรัญญิก
0
21 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
0
22 วัดจันทร์ตะวันออก
0
23 นิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห)
0
24 บ้านแม่ระหัน
0
25 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
0
26 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
0
27 วัดแหลมโพธิ์
0
28 วัดยาง(มีมานะวิทยา)
0
29 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
0
30 บ้านดงวิทยา
0
31 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
0
32 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
0
33 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
0
34 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
0
35 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
0
36 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
0
37 บ้านพลายชุมพล
0
38 บ้านหัววังกร่าง
0
39 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
0
40 วัดปากพิงตะวันตก
0
41 บ้านวังยาง
0
42 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
0
43 วัดบ้านใหม่
0
44 วัดท่าโรงตะวันตก
0
45 วัดอินทรีย์
0
46 วัดเนินมะคึก
0
47 วัดกรมธรรม์
0
48 วัดศรีวนาราม
0
49 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
0
50 อนุบาลพิษณุโลก
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 122 แห่ง
 
1 2 3 Next