สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดจอมทอง
0
2 บ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์)
0
3 ชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง
0
4 บ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์ประชานุสรณ์)
0
5 บ้านร้องยุ้งข้าว
0
6 บ้านน้ำดำ
0
7 บ้านหินลาด
0
8 วัดบ้านไร่
0
9 วัดจุฬามณี
0
10 วัดสว่างอารมณ์
0
11 บ้านหนองหัวยาง
0
12 วัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์)
0
13 ชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน
0
14 วัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์)
0
15 วัดยางเอน(ประชานุเคราะห์)
0
16 จ่าการบุญ
0
17 วัดจันทร์ตะวันตกมิตรภาพที่ 73
0
18 วัดอรัญญิก
0
19 วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
0
20 วัดจันทร์ตะวันออก
0
21 บ้านแม่ระหัน
0
22 บ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์)
0
23 วัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์)
0
24 วัดแหลมโพธิ์
0
25 วัดยาง(มีมานะวิทยา)
0
26 บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)
0
27 บ้านดงวิทยา
0
28 บ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล)
0
29 วัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์)
0
30 วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม
0
31 วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
0
32 วัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์)
0
33 ชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์
0
34 บ้านพลายชุมพล
0
35 บ้านหัววังกร่าง
0
36 ไทยรัฐวิทยา 8 (บ้านมะขามสูง)
0
37 วัดปากพิงตะวันตก
0
38 บ้านวังยาง
0
39 วัดบางทราย(หลวงพิณพลราษฎร์ จู เกษกาญจน์)
0
40 วัดบ้านใหม่
0
41 วัดอินทรีย์
0
42 วัดเนินมะคึก
0
43 วัดกรมธรรม์
0
44 วัดศรีวนาราม
0
45 วัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง)
0
46 อนุบาลพิษณุโลก
0
47 วัดมหาวนาราม
0
48 วัดตาปะขาวหาย
0
49 วัดสระโคล่
0
50 สะพานที่ 3
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 แห่ง
 
1 2 3 Next