สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดย่านยาว
9
2 ราษฎร์เจริญ
0
3 ราษฎร์ดำริ
0
4 ชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์
0
5 บ้านวังสาร
0
6 บ้านทุ่งน้อย
0
7 บ้านบุใหญ่
0
8 ประชาสามัคคี
0
9 วัดราษฎร์สโมสร
0
10 วัดกรุงศรีเจริญ
0
11 วัดบึงลำ
0
12 วัดแหลมพระธาตุ
0
13 ชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล)
0
14 บ้านท่ายาง
0
15 บ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118
0
16 บ้านหนองกลด
8
17 วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)
0
18 วัดบางกระทุ่ม
0
19 ศึกษาลัย
0
20 วัดสิริสุทธาวาส
0
21 วัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม
0
22 วัดโคกสลุด
0
23 ประชาสรรค์วิทยา
0
24 บ้านยางโทน
0
25 วัดท่านา
0
26 วัดท่ามะขาม
0
27 บ้านหนองสระพัง
1
28 วัดตายม
0
29 รัฐราษฎร์บำรุง
0
30 วัดสนามคลีตะวันตก
0
31 วัดสนามคลีตะวันออก
0
32 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2
0
33 บ้านโป่งปะ
0
34 บ้านเขาน้อย
0
35 บ้านปากยาง
2
36 บ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43)
0
37 บ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี
0
38 ห้วยพลู
0
39 บ้านแก่งกุลาสามัคคี
0
40 ราษฎร์อุปถัมภ์
0
41 บ้านบึงพร้าว
0
42 บ้านดินทอง
0
43 บ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์)
0
44 ชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง
0
45 บ้านเนินสะอาด
0
46 วัดท่าหมื่นราม
0
47 สามัคคีประชาราษฎร์
0
48 บ้านหินประกาย
8
49 บ้านใหม่ชัยเจริญ
0
50 บ้านซำหวาย
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 127 แห่ง
 
1 2 3 Next