สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
8
2 วัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
8
3 วัดห้วยตะแคง(พรประชานุกูล)
8
4 วัดโสดาประดิษฐาราม
8
5 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)
8
6 วัดเกตุน้อย(โสภณประชานุกูล)
8
7 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)
8
8 วัดเหนือวน(ประชาอุทิศ)
8
9 จันทคามวิทยา
8
10 วัดแคทราย(บุญประชาสรรค์)
8
11 ชุมชนวัดคูบัว
8
12 วัดบ้านโพธิ์
8
13 วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
8
14 วัดบางลี่(วุฒิพันธุ์วิทยา)
8
15 วัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช)
8
16 วัดห้วยหมู(อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง)
8
17 วัดเขางูสันติธรรม
8
18 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
8
19 วัดดอนแจง(ไสวราษฎร์วิทยาคาร)
8
20 วัดใหม่นครบาล(น้อย ไววนิชกุลสงเคราะห์)
8
21 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)
9
22 วัดทุ่งหญ้าคมบาง
8
23 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)
8
24 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)
8
25 บ้านหนองนางแพรว
8
26 บ้านชัฎเจริญ
8
27 วัดน้ำพุ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์๕๔)
8
28 วัดอัมพวัน
8
29 วัดพเนินพลู
8
30 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)
8
31 วัดใหม่ราษฎร์บำรุงเจริญธรรม
8
32 วัดท้ายเมือง
8
33 วัดพิกุลทอง(แปลกประชาคาร)
8
34 วัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
8
35 วัดบางกระ
8
36 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา
8
37 บ้านเขากรวด
8
38 อนุบาลราชบุรี
8
39 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช)
8
40 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)
8
41 วัดเขาถ้ำกุญชร
9
42 วัดห้วยไผ่
8
43 วัดอรุณรัตนคีรี
8
44 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)
8
45 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)
8
46 วัดหนองตาหลวง
8
47 วัดโพธิ์ดก
8
48 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)
8
49 อนุบาลเมืองราชบุรี
8
50 บ้านหนองกระทุ่ม
8

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 176 แห่ง
 
1 2 3 4 Next