สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดกาบบัว
1
2 วัดปากดงท่าศาล
0
3 วัดกร่างสามยอด
0
4 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง)
0
5 วัดกำมะเชียร
0
6 วัดเขาพระ
0
7 วัดวังกุลา
0
8 วัดหนองกรด
0
9 บ้านหนองตาแก้ว
0
10 วัดสามเอก
0
11 วัดเดิมบาง
0
12 วัดท่าเตียน
8
13 บ้านแหลมสะแก
0
14 วัดคูเมือง
0
15 วัดวุ้งสุทธาวาส
0
16 วัดกุ่มโคก
0
17 บ้านเขาดิน
0
18 วัดนางบวช
8
19 วัดวังสำเภาล่ม
0
20 วัดบ่อกรุ
0
21 วัดทุ่งกฐิน
0
22 บ้านลาด
0
23 วัดท่าทอง
0
24 วัดประชุมสงฆ์
0
25 วัดปากน้ำ
0
26 พัฒนาปากน้ำ
0
27 วัดป่าสะแก
0
28 วัดยางนอน
0
29 วัดดงพิกุล
0
30 วัดท่ามะนาว
0
31 วัดหนองกระทุ่ม
0
32 บ้านหนองนา
0
33 บ้านหนองอิงพิง
1
34 บ้านหนองหิน
0
35 วัดฉวาก
0
36 วัดไทร
0
37 บ้านปากดง
0
38 วัดหัวเขา
0
39 วัดน้ำพุ
0
40 วัดดอนตาล
0
41 วัดหัวนา
8
42 วัดอู่ตะเภา
0
43 บ้านพุน้ำร้อน
0
44 บ้านโป่งคอม
8
45 บ้านหนองผือ
0
46 สวนป่าองค์พระ
0
47 บ้านวังน้ำเขียว
0
48 วัดดอนประดู่
0
49 อนุบาลด่านช้าง
1
50 วัดด่านช้าง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 128 แห่ง
 
1 2 3 Next