สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
0
2 วัดคลองโคน
0
3 วัดธรรมประสิทธิ์
0
4 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
0
5 บ้านคลองบางกก
1
6 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
1
7 วัดลาดเป้ง
0
8 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
0
9 บ้านบางบ่อ
0
10 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
0
11 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
0
12 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
2
13 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
0
14 วัดศรัทธาธรรม
0
15 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
0
16 บ้านฉู่ฉี่
0
17 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
0
18 วัดจันทร์เจริญสุข
0
19 วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
2
20 วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
0
21 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
0
22 เมืองสมุทรสงคราม
1
23 อนุบาลสมุทรสงคราม
0
24 บ้านลาดใหญ่สามัคคี
1
25 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
0
26 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
0
27 วัดสวนแก้ว
0
28 บ้านเขตเมือง
0
29 บ้านตะวันจาก
1
30 บ้านลาดใหญ่
0
31 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
0
32 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
0
33 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
8
34 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
0
35 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
0
36 ศาลจ้าวอาม้า
0
37 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
8
38 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
0
39 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
0
40 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
8
41 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
0
42 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
9
43 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
0
44 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
9
45 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
0
46 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
0
47 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์)
8
48 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
9
49 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
0
50 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 72 แห่ง
 
1 2 Next