สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองกก
8
2 บ้านทุ่งเคล็ด
8
3 ด่านสิงขร
8
4 อุดมราชภักดี
0
5 บ้านทางหวาย
8
6 บ้านหนองหิน
0
7 บ้านคลองวาฬ
8
8 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72
8
9 บ้านห้วยใหญ่
8
10 เศรษฐพานิชวิทยา
8
11 พัฒนาประชานุเคราะห์
8
12 บ้านห้วยน้ำพุ
8
13 ประชารังสรรค์
0
14 วัดปากคลองเกลียว
8
15 บ้านท่าฝาง
0
16 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)
8
17 บ้านคอกช้าง
8
18 บ้านหนองปุหลก
0
19 บ้านยุบพริก
8
20 บ้านคลองชายธง
8
21 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์
8
22 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)
9
23 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์
8
24 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์
8
25 บ้านบึง
0
26 บ้านคั่นกระได
9
27 บ้านอ่าวน้อย
8
28 บ้านหนองเสือ
0
29 เนินแก้ววิทยาคาร
8
30 บ้านย่านซื่อ
0
31 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)
8
32 สามัคคีร่วมจิต
9
33 วังมะเดื่อ
0
34 ประชาบูรณะวิทยา
0
35 หาดสนุกราษฏร์บำรุง
8
36 บ้านพุตะแบก
8
37 วัดทุ่งกลาง
8
38 บ้านดอนใจดี
8
39 บ้านมะเดื่อทอง
8
40 วัดนาหูกวาง
8
41 วัดนาล้อม
8
42 วัดทุ่งประดู่
8
43 อนุบาลทับสะแก
8
44 บ้านดอนทราย
8
45 ประชาราษฏร์บำรุง
0
46 สมาคมเลขานุการสตรี 2
8
47 บ้านเหมืองแร่
8
48 บ้านทุ่งตาแก้ว
8
49 อ่างทองพัฒนา
1
50 บ้านไร่ใน
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 120 แห่ง
 
1 2 3 Next