สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหนองกระทิง
0
2 วัดกุยบุรี
0
3 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว)
1
4 บ้านบน
0
5 บ้านหนองหมู
0
6 บ้านหนองเตาปูน
0
7 บ้านหนองบัว
0
8 บ้านปากเหมือง
0
9 บ้านเขาแดง
0
10 วัดทุ่งน้อย
2
11 วัดดอนยายหนู
0
12 บ้านดอนบ่อกุ่ม
0
13 บ้านดอนมะขาม
0
14 สามแยกป่าถล่ม
0
15 บ้านป่าถล่ม
0
16 บ้านสามกระทาย
0
17 บ้านดอนกลาง
0
18 บ้านสำโหรง
0
19 บ้านรวมไทย
0
20 บ้านโป่งกะสัง
0
21 บ้านหนองเกด
0
22 บ้านยางชุม
1
23 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
1
24 บ้านไร่บน
0
25 บ้านหาดขาม
0
26 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา
0
27 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์)
1
28 บ้านหนองกา
0
29 วัดนาห้วย (แสงกล้าประชาสรรค์)
0
30 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า)
0
31 บ้านปากน้ำปราณ
0
32 บ้านปรือน้อย
1
33 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158
0
34 บ้านหนองหอย
0
35 บ้านวังยาว
0
36 ชลประทานปราณบุรี
0
37 บ้านห้วยพลับ
1
38 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์)
0
39 บ้านหนองยิงหมี
0
40 บ้านหนองตาเย็น
0
41 บ้านห้วยมงคล
1
42 บ้านวังข่อย
8
43 บ้านหนองไผ่
0
44 บ้านหนองพรานพุก
0
45 บ้านทุ่งยาว
0
46 บ้านทับใต้
1
47 บ้านห้วยไคร้
0
48 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร
0
49 บ้านเนินพยอม
0
50 บ้านหนองพลับ
1

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 89 แห่ง
 
1 2 Next