สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดชัน
0
2 บ้านย่านซื่อ
0
3 วัดสวนพล
0
4 วัดบ้านตาล
0
5 อนุบาลนครศรีธรรมราช
0
6 วัดหนองบัว
0
7 วัดน้ำรอบ
0
8 วัดเทพธิดาราม
0
9 วัดมหาชัยวนาราม
0
10 วัดท่างาม
0
11 บ้านปากพญา
0
12 บ้านปากน้ำปากพญา
0
13 วัดนาวง
0
14 ชุมชนวัดหมน
0
15 วัดสว่างอารมณ์
0
16 วัดจังหูน
0
17 วัดพังสิงห์
0
18 บ้านหนองหนอน
0
19 บ้านบางเตย
0
20 วัดโดน
0
21 วัดนารีประดิษฐ์
0
22 บ้านบางหลวง
0
23 บ้านบางกระบือ
0
24 วัดราษฎร์เจริญ
0
25 วัดพระมงกุฎ
0
26 บ้านนาเคียน
0
27 บ้านคลองดิน
0
28 บ้านทวดเหนือ
0
29 วัดดอนยาง
0
30 วัดหญ้า
0
31 วัดพระมหาธาตุ
2
32 บ้านเนิน
0
33 วัดบางใหญ่
0
34 วัดสระแก้ว
0
35 วัดบางตะพาน
0
36 ราชประชานุเคราะห์ 5
0
37 บ้านคันธง
0
38 วัดนางพระยา
0
39 วัดท่านคร
0
40 วัดมุขธารา
0
41 วัดท่าแพ
0
42 ราชประชานุเคราะห์ 4
0
43 วัดไพศาลสถิต
0
44 บ้านห้วยไทร
0
45 บ้านปากน้ำเก่า
1
46 วัดวิสุทธิยาราม
0
47 วัดศรีมงคล
0
48 บ้านชะเอียน
0
49 วัดท่าม่วง
0
50 วัดโบสถ์
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 110 แห่ง
 
1 2 3 Next