สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นิคมสร้างตนเอง
1
2 บ้านควนยูง
0
3 บ้านซอย 2
0
4 บ้านซอย 10
0
5 วัดนทีคมเขต
0
6 วัดแหลมทอง
0
7 วัดบุญบันเทิง
0
8 บ้านทอนหญ้าปล้อง
0
9 วัดโพธิ์นิมิต
0
10 วัดท่าทอง
0
11 บ้านโพหวาย
8
12 บ้านสันติสุข
0
13 วัดประสิทธาราม
0
14 บ้านคลองสุข
0
15 วัดชลธาร
0
16 วัดบางใบไม้
0
17 บ้านสุชน
0
18 วัดกลางใหม่
0
19 บ้านบางใหญ่
0
20 บ้านท่าเพชร
0
21 อนุบาลสุราษฎร์ธานี
0
22 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส
0
23 วัดสมหวัง
0
24 บ้านบ่อน้ำร้อน
0
25 บ้านแม่โมกข์
0
26 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ
0
27 วัดเขานางเภา
0
28 บ้านไสใน
0
29 วัดกาญจนาราม
0
30 บ้านคลองสระ
0
31 บ้านม่วงลีบ
0
32 วัดคงคาล้อม
0
33 บ้านมะม่วงหวาน
0
34 บ้านไสตอ
0
35 วัดพุฒ
0
36 บ้านหัวหมากล่าง
0
37 บ้านห้วยโศก
0
38 บ้านควนราชา
0
39 บ้านหัวหมากบน
0
40 บ้านห้วยด่าน
0
41 วัดกงตาก
0
42 บ้านไสขาม
0
43 วัดปากคู
0
44 วัดวชิรประดิษฐ์
0
45 วัดแสงประดิษฐ์
0
46 วัดนิกรประสาท
0
47 บ้านดอนสน
0
48 วัดเขาพระนิ่ม
0
49 บ้านท่าโพธิ์
0
50 วัดดอนยาง
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 121 แห่ง
 
1 2 3 Next