สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดสามกอง
0
2 ชุมชนบ้านด่าน
0
3 บ้านบ่ออิฐ
0
4 วัดท้ายยอ
0
5 วัดแหลมพ้อ
0
6 วัดเกาะถํ้า
0
7 วัดแช่มอุทิศ
0
8 วัดทุ่งหวังใน
0
9 บ้านยางงาม (ศุภรธรรมนิวิฏฐ์)
0
10 วัดอ่างทอง
0
11 วัดทรายขาว
0
12 วิเชียรชม
0
13 อนุบาลสงขลา
0
14 บ้านบางดาน
0
15 อนุบาลบ้านท่าสะอ้าน
0
16 บ้านน้ำกระจาย
0
17 บ้านดอนขี้เหล็ก
0
18 บ้านกลาง
0
19 วัดกลาง
0
20 วัดกระดังงา
0
21 บ้านท่าคุระ
0
22 วัดโคกโพธิ์
0
23 ชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพที่220
0
24 วัดประดู่หอม
0
25 วัดธรรมประดิษฐ์
0
26 วัดศรีไชย
0
27 วัดคูขุด
0
28 วัดแหลมวัง
0
29 ในเมือง
0
30 บ้านจะทิ้งพระ
0
31 วัดนางเหล้า
0
32 สมเด็จเจ้าพะโคะ
0
33 วัดดีหลวง
0
34 บ้านชะแม
0
35 วัดโพธิ์กลาง
0
36 วัดท่าหิน
0
37 วัดห้วยลาด
0
38 วัดผาสุกาวาส
0
39 บ้านวัดใหม่
0
40 วัดบ่อแดง(จอกประชานุกูล)
8
41 ชุมชนบ้านบ่อประดู่
0
42 วัดจันทน์
0
43 วัดพังกก
0
44 วัดประเจียก
0
45 วัดสนามไชย
0
46 ราชประชานุเคราะห์ 11
0
47 วัดหัวคุ้ง
0
48 บ้านมาบหัวทีง
0
49 วัดทุ่งสงวน
0
50 บ้านแม่ใหญ่
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 138 แห่ง
 
1 2 3 Next