สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเกตรี
0
2 บ้านวังพะเนียด
0
3 บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
0
4 บ้านตันหยงกลิง
0
5 บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
0
6 บ้านเกาะหลีเป๊ะ
0
7 บ้านเกาะยะระโตดนุ้ย
0
8 วัดหน้าเมือง
0
9 บ้านนาแค
0
10 บ้านคลองขุด
0
11 บ้านเขาจีน
0
12 บ้านไทรงาม
0
13 บ้านท่าหิน
0
14 บ้านนาลาน
0
15 บ้านควนขัน
0
16 บ้านเนินสูง
0
17 บ้านใหม่
0
18 ไทยรัฐวิทยา ๔๐ (บ้านควนโพธิ์)
0
19 บ้านเจ๊ะบิลัง
0
20 บ้านฉลุง
0
21 บ้านกาลันยีตัน
0
22 บ้านบันนังปุเลา
0
23 บ้านปาเต๊ะ
0
24 บ้านทุ่ง
0
25 บ้านโคกประดู่
0
26 บ้านกุบังจามัง
0
27 อนุบาลเมืองสตูล
0
28 บ้านตันหยงโป
1
29 บ้านหาดทรายยาว
0
30 บ้านตำมะลังเหนือ
0
31 บ้านตำมะลังใต้
0
32 บ้านกาลูบี
0
33 บ้านกาเนะ
0
34 บ้านทุ่งวิมาน
0
35 บ้านควน
0
36 บ้านเกาะยาว
0
37 บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
0
38 อนุบาลสตูล
9
39 อนุบาลควนโดน
0
40 บ้านดูสน
0
41 บ้านบูเกตยามู
0
42 บ้านควนโต๊ะเหลง
0
43 บ้านควนสตอ
8
44 บ้านกุบังปะโหลด
8
45 บ้านทุ่งพัฒนา
0
46 บ้านทางงอ
8
47 บ้านปันจอร์
0
48 บ้านย่านซื่อ มิตรภาพที่ 147
0
49 บ้านวังประจัน
9
50 บ้านทุ่งมะปรัง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 159 แห่ง
 
1 2 3 4 Next