สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเกาะเคี่ยม
0
2 บ้านหาดยาว
1
3 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
0
4 บ้านมดตะนอย
0
5 บ้านเกาะมุกด์
0
6 บ้านเกาะลิบง
8
7 บ้านบาตูปูเต๊ะ
0
8 บ้านคลองชีล้อม
0
9 บ้านหนองเสม็ด
8
10 บ้านคลองลุ
0
11 บ้านบางเตา
0
12 วัดควนธานี
0
13 บ้านโคกยาง
8
14 บ้านน้ำฉา
0
15 บ้านท่าโต๊ะเมฆ
0
16 บ้านพระม่วง
0
17 บ้านนาเกลือ
0
18 บ้านท่าส้ม
0
19 บ้านท่าปาบ
0
20 บ้านบางเป้า
0
21 บ้านป่าเตียว
0
22 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
0
23 บ้านควนตุ้งกู
0
24 บ้านน้ำราบ
0
25 บ้านบางสัก
0
26 บ้านพรุใหญ่
0
27 บ้านบางหมาก
0
28 บ้านตะเคียนหลบฟ้า
0
29 บ้านไร่ใหญ่
0
30 บ้านทุ่งอิฐ
0
31 บ้านย่านซื่อ
0
32 วัดวารีวง
0
33 บ้านแหลม
0
34 บ้านปาเต
0
35 วัดเจริญร่มเมือง
1
36 บ้านโตน
0
37 บ้านพรุเตย
0
38 กมลศรี
0
39 บ้านสายควน
0
40 บ้านแหลมไทร
0
41 บ้านแหลมมะขาม
0
42 บ้านทุ่งขี้เหล็ก
0
43 บ้านเขาไม้แก้ว
0
44 บ้านบางค้างคาว
0
45 บ้านกลิ้งกลอง
0
46 บ้านนาเมืองเพชร
1
47 บ้านห้วยไทร
0
48 บ้านไร่ออก
0
49 บ้านบ่อหิน
0
50 บ้านดุหุน
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 135 แห่ง
 
1 2 3 Next