สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)
0
2 วัดควนแร่
0
3 วัดบ้านสวน
0
4 บ้านควนกุฎ
0
5 วัดประดู่ทอง
0
6 อนุบาลพัทลุง
0
7 วัดปากสระ
0
8 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)
0
9 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)
0
10 วัดท่าสำเภาใต้
0
11 วัดท่าสำเภาเหนือ
0
12 วัดสุวรรณวิหารน้อย
0
13 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)
0
14 วัดประจิมทิศาราม
0
15 บ้านไสถั่ว
0
16 วัดอภยาราม
0
17 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)
0
18 วัดควนอินทร์นิมิตร
0
19 วัดอัมพวนาราม มิตรภาพที่ 89
0
20 วัดนาท่อม
0
21 วัดโคกแย้ม
0
22 บ้านนาโหนด
1
23 วัดหัวหมอน
0
24 วัดบ่วงช้าง
1
25 บ้านต้นไทร
0
26 บ้านแหลมยาง
0
27 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)
0
28 วัดเขาแดง
0
29 วัดควนถบ
0
30 อนุบาลเมืองพัทลุง
0
31 วัดกลาง
0
32 วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์
0
33 บ้านเตาปูน
0
34 วัดปากประ
0
35 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)
0
36 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)
0
37 บ้านควนขนุน
0
38 บ้านควนพลี
0
39 วัดพิกุลทอง
0
40 วัดไทรโกบ
0
41 บ้านหยีในสามัคคี
0
42 บ้านควนดินแดง
0
43 บ้านใสอ้อย
0
44 วัดหรังแคบ
0
45 วัดป่าตอ
0
46 อนุบาลควนขนุน
0
47 บ้านโคกโดน
0
48 วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)
0
49 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)
0
50 บ้านหัวป่าเขียว
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 117 แห่ง
 
1 2 3 Next