สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านพน
9
2 วัดเขาวงก์
0
3 สามัคคีอนุสรณ์
8
4 บ้านนาทุ่งโพธิ์
8
5 บ้านป่าแก่
0
6 บ้านพูด กรป.กลาง
8
7 บ้านคู
0
8 บ้านควนประกอบ
8
9 บ้านหน้าวัง
0
10 อนุบาลกงหรา
8
11 บ้านทอนตรน
0
12 บ้านวังปริง
8
13 บ้านต้นประดู่
8
14 วัดควนขี้แรด
8
15 วัดพังกิ่ง
8
16 วัดหวัง
8
17 อนุบาลเขาชัยสน
8
18 วัดหัวเขาชัยสน
0
19 บ้านลานช้างมิตรภาพที่ 45
8
20 บ้านควนโคกยา
0
21 บ้านเทพราช
0
22 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8)
0
23 บ้านท่าลาด
8
24 วัดท่านางพรหม
8
25 วัดชุมประดิษฐ์
8
26 วัดควนสามโพธิ์
8
27 บ้านไสนายขัน
8
28 วัดโพธิยาราม
8
29 บ้านควนหมอทอง
8
30 บ้านเกาะทองสม
8
31 บ้านควนยวน
8
32 วัดท่าควาย
8
33 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ)
8
34 วัดแหลมจองถนน
8
35 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์)
8
36 วัดหานโพธิ์
8
37 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด)
8
38 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)
8
39 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์)
0
40 บ้านคลองใหญ่
0
41 บ้านท่าเชียด
0
42 บ้านพรุนายขาว
22
43 บ้านทุ่งหนองสิบบาท
0
44 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)
28
45 บ้านหัวช้าง
0
46 วัดโหล๊ะจันกระ
0
47 บ้านควนอินนอโม
0
48 บ้านด่านโลด
0
49 บ้านร่มโพธิ์ไทร
0
50 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)
8

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 114 แห่ง
 
1 2 3 Next