สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านควนโนรี
0
2 บ้านตุปะ
0
3 บ้านป่าไร่
0
4 วัดภมรคติวัน
0
5 บ้านโคกโพธิ์
0
6 บ้านสามยอด
0
7 บ้านท่าคลอง
0
8 บ้านทุ่งยาว
0
9 บ้านโคกต้นสะตอ
0
10 วัดบันลือคชาวาส
0
11 บ้านควนลังงา
0
12 วัดทรายขาว
0
13 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์
0
14 บ้านท่าเรือ
0
15 บ้านควนแตน
0
16 สมเด็จหลวงพ่อทวดวัดช้างให้
0
17 วัดอรัญวาสิการาม
0
18 บ้านเกาะตา
0
19 บ้านนาเกตุ
0
20 บ้านคลองช้าง
0
21 บ้านควนลาแม
0
22 บ้านบาโงฆาดิง
0
23 บ้านชะเมา
0
24 วัดนาประดู่
0
25 บ้านนาประดู่
0
26 บ้านควนประ
0
27 บ้านยางแดง
0
28 วัดนิคมสถิต
0
29 วัดสุนทรวารี
0
30 บ้านล้อแตก
0
31 วัดธนาภิมุข
0
32 บ้านคลองหิน
0
33 บ้านโผงโผง
0
34 บ้านบาเงง
0
35 บ้านป่าบอน
0
36 บ้านนาค้อเหนือ
0
37 บ้านนาค้อกลาง
0
38 บ้านดอนเค็ด
0
39 บ้านนาค้อใต้
0
40 วัดมะกรูด
0
41 บ้านกระเสาะ
0
42 บ้านลางสาด
0
43 บ้านกระหวะ
0
44 บ้านราวอ
0
45 บ้านแขนท้าว
0
46 บ้านเกาะจัน
1
47 บ้านคลองช้าง
0
48 บ้านตรัง
0
49 บ้านเขาวัง
0
50 บ้านดูวา
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 115 แห่ง
 
1 2 3 Next