สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เขื่อนบางลาง
0
2 บ้านสันติ
0
3 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9
0
4 บ้านฉลองชัย
0
5 บ้านตะบิงติงงี
0
6 บ้านกือลอง
0
7 บ้านทรายแก้ว
0
8 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1
0
9 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 5
0
10 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6
0
11 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10
0
12 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11
0
13 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี
1
14 บ้านคีรีลาดพัฒนา
0
15 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3
0
16 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13
0
17 บ้านทำนบ
0
18 บ้านตาเนาะปูเต๊ะ
0
19 บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน
0
20 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2
0
21 บ้านรานอ
0
22 บ้านตังกาเด็ง
0
23 บันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ.
0
24 บ้านป่าหวัง
0
25 บ้านวังหิน
0
26 บ้านเตาปูน (ธนาคารกรุงเทพ 16)
0
27 บ้านบันนังกูแว
0
28 บ้านเจาะปันตัง
0
29 บ้านกาโสด
0
30 บ้านธารทิพย์
0
31 บ้านบางลาง
0
32 บ้านบาเจาะ
0
33 บ้านสาคู
1
34 บ้านปาแดรู
0
35 บ้านเจาะตาแม
0
36 บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ
0
37 บ้านกาตอง
1
38 บ้านตาชี
0
39 บ้านบาโงยซิแน
1
40 บ้านซีเยาะ
0
41 ราษฎร์อุทิศ (ปูแล)
0
42 บ้านตันหยง
0
43 บ้านลีตอ
0
44 บ้านเกล็ดแก้ว(ซีเซะ)
3
45 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง
0
46 บ้านปะแต
0
47 บ้านบายอ
0
48 บ้านลือเน็ง
0
49 บ้านบาจุ
0
50 ท่าละมัย
1

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 68 แห่ง
 
1 2 Next