หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
10012016
เศรษฐเสถียร
ไม่เปิดใช้งาน
2
10012029
พิบูลประชาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
3
10012033
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ
ไม่เปิดใช้งาน
4
12012011
ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย
ไม่เปิดใช้งาน
5
12023001
โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
6
16012009
ลพบุรีปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
7
16013001
โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
8
16022013
ราชประชานุเคราะห์ 33
ไม่เปิดใช้งาน
9
18012003
ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท
ไม่เปิดใช้งาน
10
18013001
ศึกษาพิเศษชัยนาท
ไม่เปิดใช้งาน
11
20012008
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
12
21012002
ระยองปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
13
22022013
ศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
14
23012015
ศึกษาสงเคราะห์ตราด
ไม่เปิดใช้งาน
15
24012019
ศึกษาพิเศษฉะเชิงเทรา
ไม่เปิดใช้งาน
16
25012007
ศึกษาพิเศษปราจีนบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
17
30012013
นครราชสีมาปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
18
31032008
ราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
เปิดใช้งาน
19
32033001
โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
ไม่เปิดใช้งาน
20
33012010
ราชประชานุเคราะห์ 29
ไม่เปิดใช้งาน
21
34012017
อุบลปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
22
34012018
ราชประชานุเคราะห์ 32
ไม่เปิดใช้งาน
23
35012010
ราชประชานุเคราะห์ 28
ไม่เปิดใช้งาน
24
36012012
ศึกษาพิเศษชัยภูมิ
ไม่เปิดใช้งาน
25
37012014
ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ
ไม่เปิดใช้งาน
26
40012017
โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น
เปิดใช้งาน
27
40012018
ศรีสังวาลย์ขอนแก่น
ไม่เปิดใช้งาน
28
40022020
ราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น
เปิดใช้งาน
29
41013001
โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี
เปิดใช้งาน
30
42022001
ศึกษาสงเคราะห์เลย
ไม่เปิดใช้งาน
31
43022007
ราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
ไม่เปิดใช้งาน
32
45012011
โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด
ไม่เปิดใช้งาน
33
45013001
ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
34
46023001
กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
35
47022011
ราชประชานุเคราะห์ ๕๓ จังหวัดสกลนคร
ไม่เปิดใช้งาน
36
49013001
โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร
ไม่เปิดใช้งาน
37
50012006
โสตศึกษาอนุสารสุนทร
ไม่เปิดใช้งาน
38
50012007
สอนคนตาบอดภาคเหนือ
ไม่เปิดใช้งาน
39
50012008
กาวิละอนุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
40
50022006
ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
41
50022010
ศรีสังวาลย์เชียงใหม่
ไม่เปิดใช้งาน
42
50032003
ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว
ไม่เปิดใช้งาน
43
50032006
ราชประชานุเคราะห์ 30
ไม่เปิดใช้งาน
44
50052003
ราชประชานุเคราะห์ 31
ไม่เปิดใช้งาน
45
51012002
ราชประชานุเคราะห์ 26
ไม่เปิดใช้งาน
46
52012005
ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี
ไม่เปิดใช้งาน
47
54012007
แพร่ปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
48
54012009
ราชประชานุเคราะห์ 25
ไม่เปิดใช้งาน
49
55012013
ราชประชานุเคราะห์ 56
ไม่เปิดใช้งาน
50
55012019
น่านปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
51
56022003
ราชประชานุเคราะห์ 24
เปิดใช้งาน
52
57013001
เชียงรายปัญญานุกูล
เปิดใช้งาน
53
57032002
ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
ไม่เปิดใช้งาน
54
58012002
ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
ไม่เปิดใช้งาน
55
58012005
ราชประชานุเคราะห์ 22
เปิดใช้งาน
56
58012007
ราชประชานุเคราะห์ 34
ไม่เปิดใช้งาน
57
58022005
ราชประชานุเคราะห์ 21
ไม่เปิดใช้งาน
58
60012009
นครสวรรค์ปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
59
63012006
โสตศึกษาจังหวัดตาก
เปิดใช้งาน
60
63012007
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
เปิดใช้งาน
61
65013001
พิษณุโลกปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
62
65032009
ราชประชานุเคราะห์ 23
ไม่เปิดใช้งาน
63
66012006
พิจิตรปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
64
67012008
ราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
65
67012009
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ไม่เปิดใช้งาน
66
71012012
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
67
71022010
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน
ไม่เปิดใช้งาน
68
71032007
สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
ไม่เปิดใช้งาน
69
72013001
สุพรรณบุรีปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
70
73022007
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ไม่เปิดใช้งาน
71
73022018
ฟ้าใสวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
72
76022005
ศึกษาสงเคราะห์เพชรบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
73
76023001
เพชรบุรีปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
74
77012009
โสตศึกษาเทพรัตน์
ไม่เปิดใช้งาน
75
80022011
ราชประชานุเคราะห์ 19
ไม่เปิดใช้งาน
76
80022012
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
77
80023001
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
78
80023002
สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่เปิดใช้งาน
79
81012014
ราชประชานุเคราะห์ 37
ไม่เปิดใช้งาน
80
82010102
ราชประชานุเคราะห์ 35
ไม่เปิดใช้งาน
81
82013001
โสตศึกษาจังหวัดพังงา
ไม่เปิดใช้งาน
82
83010022
ราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต
ไม่เปิดใช้งาน
83
83012008
ภูเก็ตปัญญานุกูล
เปิดใช้งาน
84
84012008
สอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่เปิดใช้งาน
85
84012009
ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี
ไม่เปิดใช้งาน
86
85012003
ราชประชานุเคราะห์ 38
ไม่เปิดใช้งาน
87
86012009
ราชประชานุเคราะห์ 20
ไม่เปิดใช้งาน
88
86013001
ชุมพรปัญญานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
89
90012007
สงขลาพัฒนาปัญญา
ไม่เปิดใช้งาน
90
90022011
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา
ไม่เปิดใช้งาน
91
90030197
ราชประชานุเคราะห์ ๔๓ จังหวัดสงขลา
เปิดใช้งาน
92
91013001
ราชประชานุเคราะห์ 42
ไม่เปิดใช้งาน
93
93012007
ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง
ไม่เปิดใช้งาน
94
94013001
ราชประชานุเคราะห์ 40 จังหวัดปัตตานี
ไม่เปิดใช้งาน
95
95013001
ราชประชานุเคราะห์ 41
ไม่เปิดใช้งาน
96
96022003
ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
เปิดใช้งาน
97
96033001
ราชประชานุเคราะห์ 39
ไม่เปิดใช้งาน