หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
13012001
ปทุมวิไล
เปิดใช้งาน
2
13012002
คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ไม่เปิดใช้งาน
3
13012003
ปทุมธานี นันทมุนีบำรุง
เปิดใช้งาน
4
13012004
หอวัง ปทุมธานี
ไม่เปิดใช้งาน
5
13012005
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เปิดใช้งาน
6
13012006
สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
เปิดใช้งาน
7
13012007
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
8
13012008
บัวแก้วเกษร
ไม่เปิดใช้งาน
9
13012009
วรราชาทินัดดามาตุวิทยา
เปิดใช้งาน
10
13012010
สุนทโรเมตตาประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
11
13012011
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ไม่เปิดใช้งาน
12
13012013
ชัยสิทธาวาส
ไม่เปิดใช้งาน
13
13012014
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี
เปิดใช้งาน
14
13012015
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
เปิดใช้งาน
15
13022001
ธัญรัตน์
เปิดใช้งาน
16
13022002
สายปัญญารังสิต
เปิดใช้งาน
17
13022003
ธัญบุรี
เปิดใช้งาน
18
13022004
หนองเสือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
13022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี
ไม่เปิดใช้งาน
20
13022006
เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
เปิดใช้งาน
21
13022007
นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
เปิดใช้งาน
22
13022008
มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร
ไม่เปิดใช้งาน
23
19012001
สุธีวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
24
19012002
ดอนพุดวิทยา
เปิดใช้งาน
25
19012003
สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
26
19012004
สระบุรีวิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
19012005
หนองโดนวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
28
19012006
พระพุทธบาท
เปิดใช้งาน
29
19012007
บ้านหมอ
ไม่เปิดใช้งาน
30
19012008
หนองแซงวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
31
19012009
เสาไห้
ไม่เปิดใช้งาน
32
19012010
โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
33
19012011
เทพศิรินทร์ พุแค
เปิดใช้งาน
34
19022001
แก่งคอย
เปิดใช้งาน
35
19022002
หนองแค
ไม่เปิดใช้งาน
36
19022003
ประเทียบวิทยาทาน
ไม่เปิดใช้งาน
37
19022004
สองคอนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
19022005
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี
เปิดใช้งาน
39
19022006
บ้านท่ามะปรางวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
40
19022007
หินกองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
41
19022008
มวกเหล็กวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
42
19022009
ซับน้อยเหนือวิทยาคม
เปิดใช้งาน
43
19022010
วังม่วงวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน