หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
25012001
ปราจิณราษฎรอำรุง
เปิดใช้งาน
2
25012002
ปราจีนกัลยาณี
เปิดใช้งาน
3
25012003
ปราจิณราษฎรอำรุง๒
เปิดใช้งาน
4
25012005
ไทยรัฐวิทยา ๗
เปิดใช้งาน
5
25012008
กบินทร์วิทยา
เปิดใช้งาน
6
25012009
ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง
ไม่เปิดใช้งาน
7
25012010
กบินทร์บุรี
เปิดใช้งาน
8
25012011
วังตะเคียนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
25012012
วังดาลวิทยาคม
เปิดใช้งาน
10
25012015
มณีเสวตรอุปถัมภ์
เปิดใช้งาน
11
25012016
ร่มเกล้า ปราจีนบุรี
ไม่เปิดใช้งาน
12
25012018
ชิตใจชื่น
ไม่เปิดใช้งาน
13
25012020
กระทุ่มแพ้ววิทยา
เปิดใช้งาน
14
25012021
ประจันตราษฎร์บำรุง
เปิดใช้งาน
15
25012022
สุวรรณวิทยา
เปิดใช้งาน
16
25012023
วัดพรหมประสิทธิ์
เปิดใช้งาน
17
25012024
ศรีมหาโพธิ
ไม่เปิดใช้งาน
18
25012025
กรอกสมบูรณ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
25012026
ศรีมโหสถ
ไม่เปิดใช้งาน
20
26012001
เมืองนครนายก
ไม่เปิดใช้งาน
21
26012002
นครนายกวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
22
26012003
นวมราชานุสรณ์
เปิดใช้งาน
23
26012004
ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
เปิดใช้งาน
24
26012005
อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน
25
26012006
ปากพลีวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
26
26012007
บ้านนา นายกพิทยากร
เปิดใช้งาน
27
26012008
เขาเพิ่มนารีผลวิทยา
เปิดใช้งาน
28
26012009
เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
29
26012010
องครักษ์
เปิดใช้งาน
30
26012011
ภัทรพิทยาจารย์
เปิดใช้งาน
31
27012001
คลองหาดพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
27012002
วังน้ำเย็นวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
33
27012003
สระแก้ว
ไม่เปิดใช้งาน
34
27012005
วังหลังวิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
27012007
ท่าเกษมพิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
36
27012011
วังสมบูรณ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
37
27012012
วังไพรวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
27022002
อรัญประเทศ
ไม่เปิดใช้งาน
39
27022003
ทัพราชวิทยา
เปิดใช้งาน
40
27022005
คลองน้ำใสวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
41
27022006
ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
42
27022007
ซับม่วงวิทยา
เปิดใช้งาน
43
27022008
ตาพระยา
ไม่เปิดใช้งาน
44
27022009
ทัพพระยาพิทยา
เปิดใช้งาน