ยินดีต้อนรับ


ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)


ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
74012001
เปิดใช้งาน
2
74012002
เปิดใช้งาน
3
74012003
ไม่เปิดใช้งาน
4
74012004
เปิดใช้งาน
5
74012005
เปิดใช้งาน
6
74012006
เปิดใช้งาน
7
74012007
เปิดใช้งาน
8
74012008
ไม่เปิดใช้งาน
9
74012009
ไม่เปิดใช้งาน
10
74012010
ไม่เปิดใช้งาน
11
74012011
เปิดใช้งาน
12
75012001
ไม่เปิดใช้งาน
13
75012002
ไม่เปิดใช้งาน
14
75012003
เปิดใช้งาน
15
75012004
ไม่เปิดใช้งาน
16
75012005
ไม่เปิดใช้งาน
17
75012006
ไม่เปิดใช้งาน
18
75012007
เปิดใช้งาน
19
75012008
ไม่เปิดใช้งาน
20
75012009
ไม่เปิดใช้งาน
21
76012001
เปิดใช้งาน
22
76012002
ไม่เปิดใช้งาน
23
76012003
ไม่เปิดใช้งาน
24
76012004
ไม่เปิดใช้งาน
25
76012005
ไม่เปิดใช้งาน
26
76012006
ไม่เปิดใช้งาน
27
76012007
เปิดใช้งาน
28
76012008
ไม่เปิดใช้งาน
29
76012009
ไม่เปิดใช้งาน
30
76012011
ไม่เปิดใช้งาน
31
76012012
เปิดใช้งาน
32
76012013
เปิดใช้งาน
33
76022001
ไม่เปิดใช้งาน
34
76022002
ไม่เปิดใช้งาน
35
76022003
ไม่เปิดใช้งาน
36
76022004
เปิดใช้งาน
37
76022006
ไม่เปิดใช้งาน
38
76022007
ไม่เปิดใช้งาน
39
76022008
ไม่เปิดใช้งาน
40
76022009
เปิดใช้งาน
41
76022010
ไม่เปิดใช้งาน
42
76022011
ไม่เปิดใช้งาน
43
77012001
เปิดใช้งาน
44
77012002
เปิดใช้งาน
45
77012003
เปิดใช้งาน
46
77012004
ไม่เปิดใช้งาน
47
77012005
เปิดใช้งาน
48
77012006
ไม่เปิดใช้งาน
49
77012007
ไม่เปิดใช้งาน
50
77012008
เปิดใช้งาน
51
77012010
เปิดใช้งาน
52
77022001
เปิดใช้งาน
53
77022002
ไม่เปิดใช้งาน
54
77022003
ไม่เปิดใช้งาน
55
77022004
เปิดใช้งาน
56
77022005
ไม่เปิดใช้งาน
57
77022007
ไม่เปิดใช้งาน
58
77022008
ไม่เปิดใช้งาน
59
77022009
ไม่เปิดใช้งาน
60
77022010
ไม่เปิดใช้งาน