หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
22012001
เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
เปิดใช้งาน
2
22012002
บางกะจะ
เปิดใช้งาน
3
22012003
ศรียานุสรณ์
เปิดใช้งาน
4
22012004
เบญจมานุสรณ์
เปิดใช้งาน
5
22012005
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
6
22012006
มัธยมวัดเขาสุกิม
ไม่เปิดใช้งาน
7
22012007
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์
เปิดใช้งาน
8
22012008
สะพานเลือกวิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
22012009
แก่งหางแมวพิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
10
22012010
นายายอามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
11
22012011
มัธยมท่าแคลง
ไม่เปิดใช้งาน
12
22022001
ตกพรมวิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
13
22022002
บ่อวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
14
22022003
ขลุงรัชดาภิเษก
เปิดใช้งาน
15
22022004
เครือหวายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
16
22022005
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
17
22022006
หนองตาคงพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
18
22022007
มะขามสรรเสริญ
เปิดใช้งาน
19
22022008
แหลมสิงห์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
22022009
สอยดาววิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
21
22022010
ทุ่งขนานวิทยา
เปิดใช้งาน
22
22022011
คิชฌกูฏวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
23
22022012
คลองพลูวิทยา
เปิดใช้งาน
24
23010002
วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
เปิดใช้งาน
25
23010116
เกาะช้างวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
26
23012001
ตราษตระการคุณ
เปิดใช้งาน
27
23012002
สตรีประเสริฐศิลป์
ไม่เปิดใช้งาน
28
23012003
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
23012005
เขาน้อยวิทยาคม
เปิดใช้งาน
30
23012006
อ่าวใหญ่พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
31
23012007
เนินทรายวิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
23012009
คลองใหญ่วิทยาคม
เปิดใช้งาน
33
23012010
เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์
ไม่เปิดใช้งาน
34
23012011
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
35
23012012
ประณีตวิทยาคม
เปิดใช้งาน
36
23012013
บ่อไร่วิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
37
23012014
หนองบอนวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
23012016
แหลมงอบวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
39
23012017
เกาะกูดวิทยาคม
เปิดใช้งาน