หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
20012001
ชลบุรี (สุขบท)
ไม่เปิดใช้งาน
2
20012002
ชลราษฎรอำรุง
เปิดใช้งาน
3
20012003
ชลกันยานุกูล
เปิดใช้งาน
4
20012004
แสนสุข
เปิดใช้งาน
5
20012005
บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
เปิดใช้งาน
6
20012006
อ่างศิลาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
7
20012007
หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์
เปิดใช้งาน
8
20012009
บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์)
ไม่เปิดใช้งาน
9
20012010
บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร)
เปิดใช้งาน
10
20012011
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
เปิดใช้งาน
11
20012012
คลองกิ่วยิ่งวิทยา
เปิดใช้งาน
12
20012013
หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา
เปิดใช้งาน
13
20022001
พานทองสภาชนูปถัมภ์
เปิดใช้งาน
14
20022002
พานทอง
ไม่เปิดใช้งาน
15
20022003
พนัสพิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
16
20022004
ทุ่งเหียงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
17
20022006
เทพศิรินทร์ ชลบุรี (อุทกฯ อุปถัมป์)
เปิดใช้งาน
18
20022007
บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
เปิดใช้งาน
19
20022008
เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา
เปิดใช้งาน
20
20022009
เกาะจันทร์พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
21
20032001
บางละมุง
ไม่เปิดใช้งาน
22
20032002
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
เปิดใช้งาน
23
20032003
ผินแจ่มวิชาสอน
เปิดใช้งาน
24
20032004
ศรีราชา
เปิดใช้งาน
25
20032005
ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์)
เปิดใช้งาน
26
20032006
บึงศรีราชาพิทยาคม
เปิดใช้งาน
27
20032007
สุรศักดิ์วิทยาคม
เปิดใช้งาน
28
20032008
สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
เปิดใช้งาน
29
20032009
เกาะสีชัง
เปิดใช้งาน
30
20032010
สัตหีบวิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
20032012
สิงห์สมุทร
ไม่เปิดใช้งาน
32
21012001
วัดป่าประดู่
ไม่เปิดใช้งาน
33
21012003
ระยองวิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
34
21012004
บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
เปิดใช้งาน
35
21012005
เพรักษมาตาวิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
36
21012006
มาบตาพุดพันพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
37
21012007
ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
เปิดใช้งาน
38
21012008
ระยองวิทยาคมปากน้ำ
เปิดใช้งาน
39
21012009
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง
ไม่เปิดใช้งาน
40
21012010
บ้านค่าย
ไม่เปิดใช้งาน
41
21012011
ปลวกแดงพิทยาคม
เปิดใช้งาน
42
21012012
นิคมวิทยา
เปิดใช้งาน
43
21022001
แกลง วิทยสถาวร
ไม่เปิดใช้งาน
44
21022002
วังจันทร์วิทยา
เปิดใช้งาน
45
21022003
เขาชะเมาวิทยา
เปิดใช้งาน
46
21022004
ชำนาญสามัคคีวิทยา
เปิดใช้งาน
47
21022005
ชำฆ้อพิทยาคม
ไม่เปิดใช้งาน
48
21022006
สุนทรภู่พิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
49
21022007
ห้วยยางศึกษา
เปิดใช้งาน
50
21022008
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
เปิดใช้งาน