หน้าหลัก BOBEC

ข้อมูลเว็บไซต์โรงเรียน สังกัด สพม.เขต 20(อุดรธานี)
ลำดับ
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
สถานะ
1
41012001
อุดรพิทยานุกูล
ไม่เปิดใช้งาน
2
41012002
สตรีราชินูทิศ
เปิดใช้งาน
3
41012003
ประจักษ์ศิลปาคาร
เปิดใช้งาน
4
41012004
นิคมสงเคราะห์วิทยา
ไม่เปิดใช้งาน
5
41012005
อุดรธรรมานุสรณ์
เปิดใช้งาน
6
41012006
โนนสูงพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
7
41012007
อุดรพิชัยรักษ์พิทยา
เปิดใช้งาน
8
41012008
อุดรธานีพิทยาคม
เปิดใช้งาน
9
41012009
มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี
เปิดใช้งาน
10
41012010
สามพร้าววิทยา
เปิดใช้งาน
11
41012011
ธาตุโพนทองวิทยาคม
เปิดใช้งาน
12
41012012
อุดรพัฒนาการ
เปิดใช้งาน
13
41012013
อุดรพิทยานุกูล 2
เปิดใช้งาน
14
41012014
อุดรพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
15
41012015
เชียงพังพัฒนวิช
เปิดใช้งาน
16
41012016
ราชินูทิศ 2
เปิดใช้งาน
17
41012017
หนองวัวซอพิทยาคม
เปิดใช้งาน
18
41012018
หนองยางชุมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
19
41012019
แสงอร่ามพิทยาคม
เปิดใช้งาน
20
41012020
เพ็ญพิทยาคม
เปิดใช้งาน
21
41012021
สุมเส้าพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
22
41012022
จอมศรีพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
23
41012023
เชียงหวางพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
24
41012024
สร้างคอมวิทยา
เปิดใช้งาน
25
41012025
ยิ่งยวดพิทยานุกูล
เปิดใช้งาน
26
41022001
กุมภวาปี
เปิดใช้งาน
27
41022002
โนนสะอาดพิทยาสรรค์
ไม่เปิดใช้งาน
28
41022003
ศรีธาตุพิทยาคม
เปิดใช้งาน
29
41022004
ห้วยเกิ้งพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
30
41022005
ทมนางามวิทยาคม
เปิดใช้งาน
31
41022006
ตาดทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน
32
41022008
สีออศิลปศาสตร์
เปิดใช้งาน
33
41022011
หนองแดงวิทโยดม
เปิดใช้งาน
34
41022012
เสอเพลอพิทยาคม
เปิดใช้งาน
35
41022013
กุมภวาปีพิทยาสรรค์
เปิดใช้งาน
36
41022014
วังสามหมอวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
37
41022015
นานกชุมวิทยาคม
เปิดใช้งาน
38
41022016
คำยางพิทยา
เปิดใช้งาน
39
41022017
หนองแสงวิทยศึกษา
เปิดใช้งาน
40
41022018
ประจักษ์ศิลปาคม
เปิดใช้งาน
41
41022019
สามพาดพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
42
41032001
หนองหานวิทยา
เปิดใช้งาน
43
41032002
ทุ่งฝนวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
44
41032003
ไชยวานวิทยา
เปิดใช้งาน
45
41032004
ทุ่งฝนพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
46
41032005
โพนสูงพัฒนศึกษา
เปิดใช้งาน
47
41032007
บ้านเชียงวิทยา
เปิดใช้งาน
48
41032008
บ้านดุงวิทยา
เปิดใช้งาน
49
41032009
ดงเย็นพิทยาคาร
เปิดใช้งาน
50
41032010
นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เปิดใช้งาน
51
41032011
ทรัพย์อุดมวิทยา
เปิดใช้งาน
52
41032013
โนนสะอาดชุมแสงวิทยา
เปิดใช้งาน
53
41032014
พิบูลย์รักษ์พิทยา
เปิดใช้งาน
54
41032016
กู่แก้ววิทยา
เปิดใช้งาน
55
41042001
กุดจับประชาสรรค์
เปิดใช้งาน
56
41042002
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี
เปิดใช้งาน
57
41042003
น้ำโสมพิทยาคม
เปิดใช้งาน
58
41042004
ภูพานวิทยา
เปิดใช้งาน
59
41042005
จำปาโมงวิทยาคาร
เปิดใช้งาน
60
41042007
สามัคคีพิทยาคาร
ไม่เปิดใช้งาน
61
41042009
หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์
เปิดใช้งาน
62
41042010
ภูพระบาทวิทยา
เปิดใช้งาน
63
41042011
ยูงทองพิทยาคม
เปิดใช้งาน